Njørd Ro og Kajakklubb avholder ordinær generalforsamling

Tirsdag 26. februar 2008 kl. 1900 i klubbhuset.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av dirigent.

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Kontingent

5. Budsjett

6. Valg

7. Innkomne forslag

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen mandag 04.02.2008