Nye leilighetsbygg i etablerte enebolig-strøk fører nesten alltid til protester. Men «eplehage-krigen» på Brennhaugen på Storetveit er ikke helt som eplehage-strider flest.

En ting er at utbygger er pensjonert general og tidligere leder av flyhavarikommisjonen, 88 år gamle Wilhelm Mohr.

Mohr-familien satt på Storetvedt gård og eide i sin tid hele området.

«Kun villaboliger»

Det andre som gjør striden på Brennhaugen spesiell, er en klausul som Mohr-familien har pålagt samtlige husbyggere på stedet.

I festekontraktene står det svart på hvitt at Brennhaugen «kun tillates bebygget med villaboliger».

Langs Stavkirkeveien og Brennhaugen er det i dag bare eneboliger. Totalt 70 stykker. Over 60 av huseierne har protestert på Wilhelm Mohrs planer for de siste to ubebygde tomtene. Her vil Mohr reise lavblokker med i alt 42 leiligheter.

I dag skal politikerne i komité for miljø— og byutvikling befare Brennhaugen. Byråd Lisbeth Iversen går inn for utbyggingen, på tross av protester fra naboene.

Vurderer rettssak

Thomas S. Falck sitter i styret for Brennhaugen Vel. Han mener Mohrs planer påfører nabolaget store ulemper.

— Hvis ikke politikerne lytter til protestene og demper omfanget av utbyggingen, vil flere naboer vurdere å hente frem villaklausulen og gå til rettssak, sier Falck til Bergens Tidende.

Wilhelm Mohr har registrert at villaeierne på Brennhaugen protesterer.

— Det må de få lov til, de er jo vant til å ha det slik det er. Egentlig har jeg stor sans for at de uttrykker seg!, sier Mohr med overbevisning.

— Hvorfor skal villaklausulen gjelde for alle andres eiendom enn din egen?

- Vil gjerne se resultatet

— Klausulene er noe som gjelder for den enkelte festers avtale og berører ingen andre enn dem selv. På min eiendom påhviler ingen slik klausul, sier Mohr.

Planene for Brennhaugen har vært arbeidet med i 12 år. Først var det snakk om å bygge et fåtall hus, men dette viste seg ifølge Mohr vanskelig å få til, fordi tomtene ligger så inneklemt og må kjøpe seg vei over andres eiendom.

Utgiftene til veiløsning ble for kostbare til å dele ut på et påtall hus. Da ble løsningen lavblokker i stedet, sier han.

Nå håper Wilhelm Mohr at den endeløse planleggingen skal munne ut i en ferdig plan.

— Jeg er blitt 88 år gammel og har jo lyst å oppleve det ferdige resultatet!