Det er ikke akkurat strålende nyheter. 23 år etter Tsjernobyl-ulykken, har husdyr fra Luster i Sogn til Hattfjeldal i Nordland fortsatt radioaktivitet i kroppen.

Det viser Statens stråleverns undersøkelser, som har blitt gjort hver eneste sommer etter oppstarten i 1988.

Radioaktivt regn

— Husdyr som beiter i utmark tar opp radioaktivt cesium i kroppen gjennom forurensede beitevekster. Dette fører til forurensning av kjøtt og melk, skriver Strålevernet i sin nyeste rapport.

Værforholdene i perioden etter ulykken ved atomkraftverket i dagens Ukraina, gjorde at særlig deler av Buskerud, Oppland, Trøndelag og Nordland fikk mye radioaktiv nedbør. Det fikk store konsekvenser for dyrene som beiter i fjellområdene.

— Siden nedbrytingen av cesium-137 går svært langsomt, finnes det fortsatt i norsk natur, skriver Strålevernet.

Trygt i Luster Grenseverdien for hvor mye bequerell som kan finnes i melk er på 370 becquerel per kilo, mot 600 i kjøtt. Geitene i Luster ble målt til 75 becquerel, og er dermed trygt spise.

Det samme kan man kanskje ikke si om de målte geitene i Øystre Slidre i Oppland. De ble målt til 205 becquerel - men hadde senest i 2007 verdier på 500.

Øker i soppår

Målingene har nemlig variert mye fra år til år. En av årsakene er forekomsten av sopp, en livrett for mange av dyrene.

— Tidligere års erfaringer har vist at store soppforekomster vil raskt gi økte nivåer av radioaktivt cesium i kjøtt og melk hos utmarksbeitende dyr, skriver Strålevernet.

Innholdet av radioaktivt cesium kan bli redusert ved å gi dyrene rent fôr.

Les rapporten fra Statens strålevern.