Den avdøde er Geir Hamre (59) fra Selje kommune.

Hamre var ute og satte krepseteiner da ulykken skjedde,viser den foreløpige etterforskningen.

— Han falt over bord og druknet, sier konstituert lensmannTor Sæther i Selje.

Bygdefolk fant Hamres båt ligge og drive med motoren i gang ifjæresteinene ved Selja kloster. En leteaksjon ble satt i gang.— Mannen ble funnet raskt, og gjenoppliving forsøkt, men detvar ikke mulig å få liv i ham, sier lensmannen.

Politiet vil avhøre flere vitner før etterforskningenavsluttes. Det er imidlertid ingenting som tyder på at dødsfallet skyldtesannet enn en tragisk ulykke.