Bildet over oppdateres automatisk med få minutters mellomrom. Det betyr at du kan se hevingen av seismikkskipet direkte på nettet!

Skipet sank ved kai på verftet til Mjellem & Karlsen på Laksevåg mandag 15. oktober

Tirsdag formiddag var seismikkskipet nesten helt rettet opp. Akterenden av skipet lå imidlertid dypt i sjøen.

Sakte — millimeter for millimeter - lettet akterenden seg etter hvert som sjøvannet ble pumpet ut av havaristen og de fire digre kranene løftet havaristen.

— Vi har tettet igjen den lekke bunnventilen fra utsiden, men det lekker inn sjøvann flere steder i dekket. Når vi har hevet shelterdekket over vannlinjen, vil det ikke lenger strømme sjøvann inn i fartøyet. Da går det rimelig raskt å tømme det vannet som er i skipet. Vi regner med å ha tømt havaristen i løpet av onsdag, sa Eide tirsdag.

Skipet blir så liggende ved kaien en dag eller to for at man kan få sjekket ut fartøyets stabilitet.

Blir liggende

— Deretter vil skipet bli vasket ned både inn- og utvendig og utstyret inspisert, forteller inspektør Bo Hansen i Gecoship A/S - rederiet som eier skipet til BT. Han forteller at man regner med at en del av utstyret om bord er ødelagt av sjøvannet. Den første tiden etter hevingen blir skipet fortsatt liggende ved Mjellem & Karlsens kai på Laksevåg. Hvor lenge, har Hansen ingen mening om.

Vanskelig

Tirsdag i forrige uke begynte mannskaper fra bergingsselskapet å tre løftebelter under seismikkskipet. Fire kranskip, en lekter og slepebåter har den siste uken posisjonert seg rundt det havarerte fartøyet.

Hevingsarbeidet betegnes som vanskelig av bergingsselskapet. Skipet er svært tungt i forhold til lengden, 4600 tonn fordelt på 75 meter.

— Det er enklere å heve skip som allerede er totalvrak. "Geco Sapphire" skal repareres, og vi må derfor bruke tid og være påpasselige for ikke å påføre fartøyet ytterligere skader. Vi håndterer problemene som oppstår underveis, men foreløpig har alt forløpt som planlagt, sier Georg Eide til bt.no.

Fakta:

  • Seismikkfartøyet MS "Geco Sapphire" var nærmest ferdig ombygd og reparert da det sank ved kai.
  • Årsaken til forliset var at en bunnventil plutselig gikk i stykker. Verftet Mjellem & Karlsen er forsikret mot denne typen uhell. Det vil sannsynligvis koste over 100 millioner kroner å reparere skadene på fartøyet.
  • Bergingsselskapet Eide Marine Services AS som hever "Geco Sapphire", hevet i fjor vraket av hurtigbåten "Sleipner".