Kommunens mål er på typisk bergensk vis ikke å bli størst, men best — spesielt når det gjelder aktiviteter for barn og unge.

Nytt og gammelt

For å oppnå dette, er det viktig å gi gode rammebetingelser for idretts- og friluftsorganisasjoner gjennom moderne, varierte, fleksible og funksjonelle idrettsanlegg. Satsingen retter seg derfor hovedsaklig mot to områder.

– For det første vil vi videreutvikle eksisterende anlegg, sa byråden.

– Der får vi også mest igjen for pengene. Det andre vi vil gjøre, er å samlokalisere nye anlegg med de eksisterende. Det gir variasjon, bedre tilgjengelighet, muligheter for samarbeid og mer kostnadseffektiv drift.

Idrettspark

En opplagt kandidat for denne tenkningen er området rundt Vestlandshallen.

– Jeg ser for meg at vi avhender og flytter ut av Åsanehallen. Pengene kan vi bruke til å bygge en ny, større og mer moderne hall i Myrdalsområdet.

Også ishall er en del av disse planene, noe byråden mener vil være en riktig geografisk fordeling med tanke på avstanden fra Åsane til de tre andre isanleggene i Bergen.

– Ishall, flerbruksanlegg for turn og ballsport, samt Åsane stadion og banene, vil til sammen gi en stor og kraftig idrettspark i Myrdal, mente han.

Kajakkanlegg

Det lenge planlagte kajakkanlagget i Langevannet inngår derimot ikke i byrådens plan for Åsane.

– Vi skrinlegger det nå, sa han.

– Det ville blitt veldig kostbart, og det er også juridiske problemer i forhold til grunneierne. Men vi skal finne en smart plan B.

Fordelen med Langevannet er at området allerede er regulert.

– Da kan det realiseres raskere. Men vi ser nok først og fremst på Nordåsvannet i dag.

Les flere Åsane-saker i www.aasanetidende.no

AMBISIØS OG REALISTISK: – Jeg tror dette er en plan det skal være mulig å gjennomføre, sa Henning Warloe. – Den er passe ambisiøs og passe realistisk. Men vi er avhengig av å få penger til den gjennom de årlige budsjettene.
Magne Fonn Hafskor