SVs og Frps gruppeledere, Oddny Miljeteig og Liv Røssland mener ordfører Terje Søviknes i Os bare forteller halve sannheten når han ivrer for å selge Gaia til Arriva.

— Han gjør butikk på andres penger, sier Miljeteig. Hun minner småaksjonærene om at de må lese alt som står med liten skrift i Arrivas tilbud. Her heter det at Bergen kommune i 2009 skal kjøpe tilbake Gaias eiendommer for en pris som er 20 millioner over dagens verdi. Pluss at kommunen skal gi selskapet amnesti fra anbud i flere år.

— Hva med den frigjøringen av kapital som dette salget av aksjer skal innebære for kommunen? Vi skal jo kjøpe tilbake Gaias eiendommer til omtrent samme prisen som vi selger aksjene for. Hvordan blir det da penger til å bygge skoler, slik byrådet er så opptatt av? spør Liv Røssland.

— Kommunen må muligens betale for at Arriva skal overta aksjene i Gaia, supplerer Miljeteig.

— Dette tror jeg ikke småaksjonærene er klar over, når de lokkes av Søviknes til å gi ham fullmakt for salg til Arriva, legger hun til.

Røssland er og opptatt av kommuneadvokatens notat. Hun mener han har lagt for stor vekt på kommunens mulige erstatningsansvar i forhold til minoritetsaksjonærer.

— Dersom aksjonærer er misfornøyd med en fusjon kan de gå til ugyldighetssøksmål. Dette beskytter minoritetsaksjonærene. dette har kommuneadvokaten ikke lagt vekt på i sitt notat, sier Røssland.

En av minoritetsaksjonærene, Bjørn Smeby, bebudet i gårsdagens BT at han fredag skulle ta beslutningen om han også ville gå til søksmål mot kommunen. Smeby har allerede varslet søksmål mot styre i Gaia.

Søksmålet er stilt i bero til Smeby får svar på flere spørsmål han stiller kommunen. I brevet varsler han og at han vil reise mistillit til styret på generalforsamlingen og kreve fusjonsprosessen gransket.