«Enigheten»¸ er en trop kopi av «Eidsvollbåten» som ble brukt på grunnlovsferden for snart 200 år siden.

«Eidsvollsbåten» ble trolig bygget til kammerråd og fogd over Sunnfjord og Nordfjord, Hans Thiis Nagel cirka 1770. Nagel kjøper Svanøy hovedgård i 1749, og overtar etter hvert 100 gårder i Sunnfjord. En riktig kakse, med andre ord. På denne tiden er Svanøy ytterst i Førdefjorden det naturlige sentrum i området.

Medgift

Men nesten 50 år senere havner båten i Bergen. Sønnen Jens Worm Nagel overtar både gård og embete. Ti år etter at han dør 49 år gammel i 1788, gifter enken seg med en av Bergens rikeste kjøpmenn, eieren av Damsgaard Hovedgaard, Herman Dietrich Janson. Vengebåten fra Svanøy er damens medgift.

Så hvordan blir båten en del av grunnlovshistorien?

25. februar 1814 velges 112 menn til å lage en grunnlov for Norge. Det er en blanding av embetsmenn, bønder, forretningsmenn, offiserer og funksjonærer.

Da fem av delegatene fra Bergen setter kurs mot riksforsamlingen på Eidsvoll en måned senere, er det ikke bare å sette seg på toget eller flyet over fjellet. Eneste fremkomstmiddel er båt nordover fra Bergen og inn hele Sognefjorden før turen fortsetter til hest over Filefjell.

I boks

De fem fra Bergen er grosserer Frederik Meltzer, sorenskriver Wilhelm Frimann Koren Christie, sokneprest Jonas Rein, grosserer Jens Rolfsen og artillerikaptein Peter Motzfeldt. Den nye grunnloven undertegnes 17. mai, og danske prins Christian Frederik velges til Norges konge.

Den originale Eidsvollsbåten brant opp mens den lå til kai ved Marineholmen lørdag 24. februar 1940. «Fire mann skadet under slukningsarbeidet, 3 mann innlagt på sykehus. To større boder ødelagt, en del båter tilhørende sjøkartverket og eidsvolls— mennenes båt strøk med», sto det i Bergens Tidende to dager etter.

- Full uttelling

Det skulle gå 53 år før kopien «Enigheten» ble sjøsatt på Vågen i 1993.

Nå har Kystlaget fått 99.000 kroner av Bergen kommune for å pusse opp «Enigheten» til grunnlovsjubileet neste år, og arrangerer kurs i reparasjon av gamle trebåter i samme slengen.

- For oss som både er interessert i båt og historie, er det full uttelling her, sier Vilhelm Bjerknes i Bergen Kystlag.