Onsdag neste uke skal byrådet ta stilling til et forslag om å omgjøre deler av Møregaten ved Ny Krohnborg skole til gatetun, bilfri gate og møteplass for nærmiljøet.

Skal det realiseres må en del av den kommunale gaten på sørsiden av skolen omgjøres til kommunal offentlig plass. Prosjektet har et kostnadsanslag på 3,2 millioner kroner.