Men gleden kan bli kortvarig. Kirkeledelsen vil ikke gi forhåndsløfter om å dekke gateprestlønnen neste år.

— Nå ser det ut som vi kan opprettholde vår gatenære prestetjeneste med midler fra bispedømmerådet. Vi er spent på fortsettelsen, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen, Leif Jarle Theis.

Han er glad for at han nå har fått den endelige bekreftelsen på at kirken også i år vil være med på å lønne de to gateprestene som har Korskirken som hovedbase.

Pengemangel

Det vakte sterke reaksjoner da det straks etter nyttår i år ble kjent at Bjørgvin bispedømme for å spare penger ikke lenger ville være med å lønne gatepresten.

Begrunnelsen var at økonomien var så stram kirken knapt hadde råd til å lønne sine egne prester.

Det er to prester som deler en stilling som gateprest i Bergen. Siden Kirkens Bymisjon tok over Korskirken for vel 10 år siden, har stiftelsen hatt en avtale om at halvparten av lønnen til gatepresten skal dekkes av tilskudd fra kirkens lønnsbudsjett. Dette tilsvarer et årlig beløp på ca. 250 000 kroner.

Etter flere møter bispedømmeledelsen og Kirkens Bymisjon imellom i vinter, ble konklusjonen at bispedømmeledelsen likevel ville se om det var mulig å finne midler på andre poster enn lønnsbudsjettet til den utsatte stillingen.

Solgte fond

Nå er løsningen funnet. Bjørgvin bispedømme har solgt andeler i et fond og midlene, 116 000 kroner blir overført Kirkens Bymisjon som et engangstilskudd. Disse midlene skal gå til lønn til gatepresten

— I tillegg har den private stiftelsen, Grieg Foundation, sagt seg villig til å yte resten av tilskuddet vi skulle fått fra kirken, sier Theis.

— Har kirken også forpliktet seg til å være med å lønne gatepresten i årene som kommer?

— Nei dette er et engangstilskudd. Slik vi har forstått det var bispedømmes stramme økonomiske situasjon i år som var årsaken til kirken ikke kunne være med å lønne gatepresten. Men vi regner med at økonomien i Bjørgvin bispedømme er tilbake i en normal situasjon til neste år slik at kirken igjen vil oppfylle sine forpliktelser og gi oss lønnstilskudd til gatepresten, sier Theis

Ingen løfter

Seksjonsleder i Bjørgvin bispedømme, Gunvor Taule Mjanger, er også glad for at tilskudd til lønn til gatepresten skal overføres fra Bjørgvin bispedømme til Kirkens Bymisjon.

— Jobben gateprestene gjør er viktig for kirken og det har alltid vært et mål at bispedømmet skulle bidra økonomisk til å opprettholde stillingen. Vi har også til nå hatt en avtale med Kirkens Bymisjon om at vi skal yte tilskudd tilvarende halv stilling til lønn til gateprest. Men vi har drevet med underskudd i regnskapene i flere år. I år var budsjettet vårt så stramt at vi må holde prestestillinger vakante og også kutte all etterutdannings- og kursvirksomhet for prestene for å spare penger, forklarer hun.

Mjanger sier at bispedømmet også de kommende årene må leve med svært stramme budsjetter.

— Vi kan derfor ikke gi noen forhåndsløfter om nye lønnstilskudd for neste år og de kommende årene, sier hun.

Viktig

Elna Kathrine Grieg i Grieg Foundation sier at stiftelsen har støttet Kirkens Bymisjon gjennom mange år fordi de gjør en veldig viktig jobb fordi svakeste i Bergen.

— Gateprestene er en viktig del av dette arbeidet, sier hun.