Først i 1857 fikk gaten sitt rojale navn til ære for den daværende svensk-norske konge Oscar I. De andre navnene — enda flere enn vi har nevnt - hadde den i tur og orden fordi først sutarene (skomakerne) holdt til i den nordlige delen, så skredderne. Adelgade er en forvanskning av "allgate" som viser at den var en offentlig hovedgate. Hospitalet er selvfølgelig St. Jørgen, stortingspresident Christie bodde i gaten, og «porten» er Stads-porten som er gatens sørlige punktum.

Det har den ikke alltid vært. Blant annet fordi Stadsporten ikke ble bygget før i 1628. Til å begynne med gikk gaten bare til Olavskirken i Vågsbunnen, Domkirken i dag, men det var ferdselsvei videre sørover. Dette var veien til Bergen, veien bøndene fra Fana brukte når de skulle til byen med sine varer — og ble avkrevet «bytoll» ved Stadsporten. På 1600-tallet ble denne sørlige strekningen bare kalt «inn ad marken».

Visdom og alderdom

Vi kan godt si at Kong Oscars gate er visdommens og mildhetens gate. Her ligger tre skoler - Tanks, Katedralskolen og Danielsens regnet nordfra (Handelsgym. ligger akkurat over grensen, i Kalfarveien). Her ligger tre kirker, St. Jørgen medregnet. Her ligger tre milde stiftelser - Danckert Krohn, Zander Kaaes og Enkers Aldershjem, og for den saks skyld kan vi ta med Domkirkehjemmet og Margit Tanners Minne, selv om slike institusjoner i dag ikke kalles milde stiftelser.

Tar vi med ett hotell, diverse bevertningssteder og butikker der man kan få det meste fra nye negler til gamle glass, et forhenværende leprahospital og to kirkegårder, kan vi si at gaten dekker «behovene» fra vugge til grav.

Dorotheas hus

Blir noe i et gatebilde endret, glemmer man fort det som var. Det var først da vi bladdet gjennom Kristian Bjerknes´ bok om Kong Oscars gate at vi husket huset på hjørnet ved Heggebakken — det som stakk trafikkhindrende ut i gaten og ble revet i 1962.

FOTO: SCANPIX

Men det eksisterer fremdeles, i Gamle Bergen. Der ble det gjenoppført i de tider da større Bergens-firma syntes det var kjekt å markere seg ved å gi gamle bygninger til muséet i Sandviken. Huset var fra begynnelsen av 1700-tallet og tilhørte Dorothea Engelbretsdatter, Nordens første poetinne og høyt beundret av blant andre Petter Dass. Så deler da også fru Dorothea og herr Petter et minnesmerke på Domkirkegården — én bautaside til hver.

Fetevarer og bakere

Fortsatt finner man rester av det gamle i Kong Oscars gate. Huset der McDonald´s rykket inn (det vakte naturligvis debatt), kjenner vi igjen på ett av Dreiers prospekter fra begynnelsen av 1800-tallet - men det har sin egen adresse: Bryggesporden 2. Det noe pussige navnet har sammenheng med at denne biten var som en spord, en fiskehale på slutten av Bryggen. Her lå for øvrig i sin tid en av byens utmerkede fetevarehandler.

FOTO: REUTERS

Hjørnehuset på venstre hånd tilhørte en gang Ditlef Martens som hadde brødbutikk der Vestlandske Bokhandel er nå. Byens andre store bakeribedrift, Smith-Sivertsen, har for øvrig også holdt til i gaten, i det store huset fra 1920 på hjørnet mot Markens Tverrgate.

Vakre stiftelser

Et par av de gamle trehusene står igjen både i den nordligste delen og i partiet mellom Øvre Korskirkeallmenningen og Domkirken. Vi husker vår forskrekkelse da ett av dem ble kledd med sterkt grønne plater — var det wallboard det het? - i 1950-årene.

Gatens vakreste og mest imposante hus (og da tenker vi ikke på størrelsen) er nå likevel Danckert Krohns og Zander Kaaes. I genitivsform fordi man kan henge "stiftelse" etter disse personnavnene. Den første ble opprettet som aldershjem i 1789 av hoffagent Danckert Krohn og hustru Johanne Margrethe, født von der Ohe, den andre var fattighus for eldre, opprettet av kjøpmann Zander Kaae i 1760.

Og så ender vi ved Stadsporten. Som stadig har plastbeskyttelse på sørsiden. Men der henger det nå også en liten plakat som forteller hvorfor: kalkingen etter gammel metode må herdes. Og herdesesongen i denne byen er relativt kort. Vi regner med å se porten avduket igjen utpå året. Men «vår» side, mot Kong Oscars gate, lyser opp i trafikken. Som et hvitt punktum for den gamle allgate.