GUNNAR WIEDERSTRØM

Frp har en avtale med byrådspartiene. Det er også grunnen til at budsjettet har en klar Frp-innretning, så klar at man kunne ha Liv Røssland mistenkt for å ha diktert noen forhåndsbetingelser:

Gode Frp-saker

  • Byrådet foreslår økte bevilgninger til helse og sosial.
  • Det blir ingen skolenedlegginger.
  • Rammetimetallet opprettholdes.
  • Frivillige lag og organisasjoner får mer penger.
  • Eiendomsskatten fryses.
  • Ekstrabevilgninger sikrer sommerleirtilbudet til psykisk utviklingshemmete ungdommer.
  • Det er satt av 45 millioner kroner til bygging av boliger for psykisk utviklingshemmete.
  • Salg av kommunal eiendom/selskaper for 350 millioner kroner de neste fire årene.

Dette er alle gode Frp-saker. I den grad partiet har vært et synlig opposisjonsparti, er det her Frp har markert i det minste en verbal motstand mot tidligere kuttforslag.

Provoserer Frp

Samtidig kommer byrådet med forslag som ikke er egnet til å begeistre partiet. Innføringen av 70-prosentregelen for varig trygdete, dvs. at de skal kunne beholde 70 prosent av minstepensjon etter at husleie— og strømutgifter er betalt, faller nok partiet tungt for brystet. Innføringen av denne ordningen sparer kommunen for beskjedne 4,5 millioner kroner, men rammer hardt de som tjener minst.

Det kan også virke som om byrådet ønsker en omkamp om nedleggingen av Fridalen ved at det ikke settes av penger til rehabilitering neste år. Begrunnelsen om at byrådet vil vente med dette til bystyret har behandlet en ny skolebehovsplan til våren, tyder på at nedleggingstrusselen ikke er helt lagt bort. Dette liker ikke Frp, som har undertegnet en velgergaranti om ikke å legge ned en eneste skole.

Føyelige Frp

Men avstanden i kroner og øre mellom det man må anta Frp kan akseptere og det byrådet er villig til å gi i forhandlinger er ikke uoverkommelig. Normalt flytter man ikke på mer enn 100 millioner kroner i slike forhandlinger. De vanskelige budsjettpostene beløper seg til langt mindre enn dette.

Liv Røssland har sagt at det skal koste noe å holde partiet på gangen. Frem til nå har den prisen ikke vært så høy, noe som har sammenheng med at Frp nok har hatt et ønske om å vise seg som et ansvarlig parti. Spørsmålet er hvor lenge Frp vil fortsette med å være usynlig og føyelig.

Gatelyset kan bli en slik markeringssak for Frp. Byrådet vil nemlig videreføre kuttet på gatebelysning, noe som bidrar til å mørklegge stadig flere gater etter hvert som lyspærene går. Noe som irriterer stadig flere bergensere. Dette kan bli en sak som kan bidra til å kaste lys over et parti som bokstavelig talt har levd litt i skyggen som støtteparti for byrådet.