— Det burde vært mer lys, det er jo litt forskjellig her i gaten - blant annet et hospits. Jeg er ikke redd, men man ser seg jo alltid litt rundt, sier Mari Tyborg (28) som kommer i kjappe driv bortover Nygårdsgaten denne tidlige morgen.

  • FÅ OVERSIKT: Sjekk gatene på kartet De gule gatelysene gir knapt lys på den siden de står. Fortauet på den andre siden av gaten der Mari Tyborg kommer gående, er stummende mørk.

Stemningen minner om en østeuropeisk film i jernteppetiden: Folk i mørke klær og med mørke ansikter som bare glir forbi deg uten at du ser hvem de er.

Spesielt ille er det i Nygårdsgaten og Lars Hilles gate. Men også i «lysløypegater» som Christies gate og Olav Kyrres gate er det så som så med sikten en mørk natt. Sløvt av kommunen, tenker du gjerne.

Sildesalat

Men det er ikke kommunens skyld. Forklaringen er at sentrum er en sildesalat av veieiere: Staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune (se grafikk).

Statens vegvesen har drifts- og vedlikeholdsansvar for riks- og fylkesveiene. Resten er Bergen kommunes bord.

Men koordineringen av vedlikeholdet er det så som så med.

— Vi har tatt opp med Statens vegvesen at politiet ønsker bedre lys i sentrumsgatene, men jeg vet ikke hva som kom ut av det, sier direktør Atle Kleppe i Samferdselsetaten i Bergen kommune.

— Vi har ingen konkrete planer for Bergen sentrum, sier Torbjørn Hetlevik, overingeniør i Statens vegvesen, veiseksjon bergensområdet.

— Vi har ansvar for veiene i hele fylket, og må prioritere sterkt - ikke bare Bergen. Men vi kunne nok samarbeidet bedre med kommunen, innrømmer han.

- Dårlig med penger

Som BT skrev i forrige uke, fikk 41 gater i Bergen sentrum nytt og bedre lys i fjor. Etter flere voldsepisoder og meldinger om at folk følte seg utrygge, møttes politi, samferdselsetat, BKK og byråder 31. januar for å se hva som kunne gjøres.

Det endte med at bystyret bevilget to millioner kroner ekstra i 2012 for å ruste opp belysningen på strekningen Møhlenpris-Nygårdshøyden-Støletorget.

Vi kunne nok samarbeidet bedre med kommunen. Torbjørn Hetlevik, Vegvesenet

Gult lys ble skiftet ut med hvit led-belysning, som har langt bedre styrke. Totalt 250 lyspunkt ble skiftet ut eller nyinstallert i løpet av året.

Men bare i de kommunale gatene.

Statens vegvesen får tildelt midler fra Hordaland fylkeskommune. I fjor hadde Vegvesenet 25 millioner kroner til drift og vedlikehold av veibelysning på riks- og fylkesveier i Bergen kommune. Et like stort beløp gikk til strøm.

— Når vi henvender oss til fylkeskommunen, får vi høre at det er dårlig med penger til gatelys. Budsjettet for 2013 er ikke klart ennå, men vi har bare indeksregulert drifts- og vedlikeholdsbudsjettet, sier Torbjørn Hetlevik i Statens vegvesen.

Uheldig, men ...

— Jeg kjenner ikke til at det er meldt inn behov for oppgradering av gatelysene, så vi har ingen konkrete planer utover vanlig drift og vedlikehold. Jeg ser at det er uheldig, men folk må nok leve med at det er bedre veibelysning i noen gater. Men jeg vil be Statens vegvesen foreta en oppdatert vurdering av gatelysene på fylkesveinettet i Bergen sentrum, sier fungerende samferdselssjef Thorbjørn Aarethun i Hordaland fylkeskommune.

Selv om noen av de kommunaleide gatene har bedre lys, setter ikke kommunens samferdselsdirektør Atle Kleppe seg på sin høye hest.

— Hvis ikke politikerne hadde gitt oss ekstra midler, ville ikke opprustningen skjedd, innrømmer han.

For de nær 30 millioner kronene etaten har i år, rekker ifølge Kleppe bare til drift og vedlikehold, ikke fornyelse av lysparken.

Diskuter saken under.