- Eg elskar å spela trommer. Eg er gal etter dette.

27-åringen Marc Hubertus von Samson-Himmelstjerna står i huset sitt og slår seg laus på eit trommesett. Huset er på rundt 300 kvadratmeter, har god lufting og ligg sentralt til i Bergen. Interiøret er upåklageleg — her finst blant anna PC, flatskjerm, to soverom, radio, brannsløkkingsapparat, toalett, handikaptoalett og kunst på veggene. Og altså eit trommesett. Prisen for studioleilegheita? Ingenting. Gratis. Då gjer det kanskje ikkje så mykje at trommesettet er laga av gamle kasseroller.

Sjekka ikkje vêrmeldinga

Himmelstjerna har bygd seg sitt eige hus nokre hundre meter bortanfor trafikkmaskina Danmarks plass. Over brua susar tusenvis av bilar forbi kvar einaste dag – under bur ein ung tyskar frå Essen.

- I tre dagar gjekk eg i Bergens gater. Eg sov på benker og sånt, utan sovepose. Det var kalde dagar med snø. Og så fann eg staden under brua.

Tyskaren med det velklingande namnet har budd i Bergen sidan første desember. Då landa han med fly for å besøka ei venninne i byen.

Prosjektet med å laga skulpturar av is og snø blei raskt forkasta.

- Eg kunne ha vore smart. Eg kunne ha sett korleis vêret ville bli. Men eg gjorde det ikkje – fordi venninna mi sa det ville vera mørkt her heile tida. Du må ha varme klede og sko, sa ho – det blir masse snø og tjue minusgrader. Så eg var verkeleg redd for å koma her og gjera det arbeidet.

Planen om å bu hos venninna frå Bergen gjekk òg i vasken. Etter ti dagar var det nok, og tyskaren blei kasta på dør.

- Ho var litt uroa for at eg ikkje hadde sovepose, seier han i dag.

Går på møter i rådhuset

Sovepose ordna han seg like raskt som ein stad å bu. Ein dag gjekk han forbi den tomme staden under brua, og bestemte seg for å slå seg til ro. Heilt fram til flyet heim til Tyskland ventar 25. januar.

Huset under brua er hans eige kunstprosjekt. No har han søkt stønad frå Bergen kommune om å få gjera staden til eit eige kunstnarhus, der musikarar kan komma og halda konsertar.

- Eg såg ein dokumentar om ein kunstnar frå Skottland. Andy Goldsworthy heitte han. Han studerte kunst og tok toget til skulen langs sjøen. Ein dag gjekk han av toget og byrja å setja saman steinar på stranda. Eg trur han forelska seg i dette, for han berre fortsette og fortsette. Han laga verkeleg vakre ting.

Sjølv har Himmelstjerna aldri studert kunst. Han jobba som spesialpedagog i heimlandet, og har studert filosofi og teologi. No er kunstprosjektet «The house under the bridge» allereie godt i gang. Himmelstjerna er i tett dialog med Bergen kommune og håper på pengar til prosjektet.

- Eg vil at dette skal bli ein etablert stad. Eg vil måla veggene og gjera det til ei permanent kunstutstilling. Staden er død – kvifor ikkje gjera det?

27-åringen har allereie vore på fleire møter i rådhuset, og representantar frå kommunen har vore på synfaring i kunsthuset. Dei opplyser at søknaden hans blir behandla på lik line med alle andre, og at dei i utgangspunktet er positive til prosjektet. Diverre ligg det hindringar i vegen for Himmelstjerna. Grunnen er eigd av Statens vegvesen, og gatekunstnaren er ikkje sikker på om dei er like positive.

- Folka frå trafikkstyresmaktene, dei vil ikkje. Dei er redde det vil forstyrra trafikken. Men eg synest det er dumt, på ein måte. Fordi bilane køyrer jo gjennom sentrum der det er byggje­arbeid overalt. Det er jo berre dét eg driv med.

STUDIOLEILEGHEIT: Marc Hubertus von Samson-Himmelstjerna bur under ei bru i Bergen. Heime i Tyskland ventar kjærasten. – Viss styresmaktene liker prosjektet, skal eg visa det til ho, seier han. No ventar han spent på om han får kunststønad frå Bergen kommune til prosjektet.
ODD E. NERBØ
BERGENSBEDUIN: Biletet er ikkje tatt i Afghanistan, men på Danmarks plass. I gjesterommet til Himmelstjerna er det god plass. – Det er ei anna kjensle å sova her. Og viss du har ei jente på besøk, kan du berre trekkja føre gardinene, seier han og ler.
ODD E. NERBØ
ET GODT: På få veker har Marc Hubertus von Samson-Himmelstjerna samla fleire tusen ting under brua. Alt er forkasta av bergensarar. – Eg finn mat i konteinarar. For eksempel her ein dag fann eg to brød. Eg berre tenner eit bål, legg brødet på ei metallgreie – så er det som ferskt brød, fortel han.
ODD E. NERBØ
VERK NUMMER 1: Dette kunstverket var det første Himmelstjerna laga under brua. Alt låg på staden. Gatekunstnaren har samla 160 underskrifter til å få eit kunsthus under brua. – Me kan ha konsertar her. Der er scena, veit du, seier han og peikar på ein stor, open stad i det drygt 300 kvadratmeter store lokalet.
ODD E. NERBØ