• Etan er et enkelt hydrokarbon som blant annet inngår i naturgass.
  • Ved normalt trykk og temperatur er etan en luktløs og fargeløs gass.
  • Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner — kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen.
  • Ved romtemperatur og atmosfærisk trykk er stoffet en gass.
  • Metan ble oppdaget og isolert av Alessandro Volta mellom 1776 og 1778 da han studerte myrgasser fra innsjøen Lago Maggiore.
  • Ved romtemperatur og atmosfærisk trykk er stoffet en gass.
  • Kilde: Wikipedia
SPERRER AV OMRÅDET: Det skal være en blanding av etan- og metangass som har lekket ut på Kollsnes. FOTO: 2211-tipser
EKSPLOSIV: - Gassen er veldig eksplosiv , forteller operasjonsleder Bjarne Flokenes ved Hordaland politidistrikt. Foto: 2211- tipser