Brannvesenet fikk melding kvart over åtte onsdag om at det lekker CO2-gass fra Amfisenteret i Os.

— Kjølemontør har kontrollert rommet, og fant ut at situasjonen var ufarlig. Området er ikke lenger stengt og alt går som normalt, forteller senterleder Christer Danielsen.

Det ble først sendt inn røykdykkere med måleutstyr.

— CO2 fortrenger oksygen, og om det blir for mye av det i et rom, blir du rett og slett kvalt, forteller vaktkommandør Geir Bøe i Alarm Brann Hordaland.

— En fra senteret ringte og meldte om mistenkelig lukt fra kjølerommet på kjøpesenteret. Brannvesenet på Os kjørte dit, og kjente også lukten. De fant ut at det er CO2 som lekker fra en ventil i kjølerommet., forteller han videre.

Senterleder Danielsen forteller at butikkene holdt åpent som normalt og at det var folk i senteret mens brannvesenet gjorde sitt arbeid. Lekkasjen skjedde fra et lager til en butikk som holder hus i senteret,