Det var i forbindelse med påfylling av ammoniakk på et kjøleanlegg at ulykken skjedde. 100 kilo med gass lekket ut, og arbeiderne måtte evakuere området.

— Det er ikke noe eksplosivt stoff, så det var ikke særlig farlig. Men lukten er ubehagelig, så det var lurt å evakuere arbeiderne, sier daglig leder ved verkstedet, Tore Vik.

To av de polske arbeiderne klaget over ubehag og øyne og svelg, og ble sent til lege for en sjekk.