Ett av forholdene Riksrevisjonen setter fingeren på, er saksbehandlingen av begrensningen av passasjertallet på Fjord 1s gassferger fra i vinter. Riksrevisjonen mener direktoratet bevisst lot være å arkivere et vedtak om å redusere passasjertallet fra 600 til 450. Dermed kom dokumentet heller ikke inn i postjournalen, og på den måten ble vedtaket holdt hemmelig for offentligheten.

Vakte oppsikt Det vakte oppsikt da vedtaket først ble kjent, fordi passasjerbegrensningen kunne føre til store køer på fergesambandene Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika på E 39.

— Begrunnelsen for å holde unna vedtaket, ble gjort for å gi rederiet tid til å områ seg, fastslår Riksrevisjonen.

Vedtaket ble gjort på grunn av usikkerhet rundt redningsflåtenes kapasitet og funksjon. Næringsminister Trond Giske har senere opphevet vedtaket.

- Alvorlig Et referat fra et møte mellom Fjord 1 og direktoratet skal også vært hemmeligholdt. Riksrevisjonen fant også andre saksmapper med mangelfull informasjon.

— Det er alvorlig at informasjon unndras fra den offentlige journalen. Det er viktig å arkivere all dokumentasjon som er vesentlig for saken, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

— Det er slikt som ikke skal skje, men dette var en veldig spesiell sak, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen til bt.no.

Hemmeligholdet skjedde før han tiltrådte. Direktoratet må ta selvkritikk for at dokumentet ble holdt hemmelig, mener han.

— Men det var gjort i beste mening, sier han.

Han viser ellers til at direktoratet årlig behandler 130.000 dokumenter, og at det her bare er snakk om et par dokumenter som ikke er blitt arkivert og journalført etter boken.

Mer kritikk Men det er ikke bare dette ene forholdet direktoratet får kritikk for etter Riksrevisjonens gjennomgang av virksomheten i november i fjor. Like alvorlig er det at revisjonen påpeker at direktoratet i liten grad har utviklet prosedyrer og rutiner for å sikre god kontroll i dokumentkontrollen av fartøyer og sjøfolk.

— Dette medfører økt risiko for feil i saksbehandlinger, påpeker riksrevisor Jørgen Kosmo.

Han mener direktoratet ikke har gode nok rutiner for å følge opp egne vedtak og aktiviteter.

- Utfordrende år Sjøfartsdirektør Olav Akselsen sier til bt.no at revisjonsrapporten bekrefter en del forhold direktoratet var klar over fra før.

— Direktoratet har hatt en del utfordringer de siste årene. Flyttingen fra Oslo til Haugesund medførte at mange dyktige medarbeidere sluttet. Dette skjedde i en periode da det var bonanza i næringslivet. Dermed ble det vanskelig å rekruttere nye kvalifiserte medarbeidere. I tillegg ble saksmengden på samme tid tredoblet, sier Akselsen.

Tar rapporten alvorlig Han lover at direktoratet skal ha fokus på Riksrevisjonens anmerkninger i tiden fremover.

— Allerede i dag er situasjonen bedret. Vi har fått besatt de ledige stillingene, og medarbeiderne våre har fått bygget opp kompetanse. Derfor er jeg ikke bekymret for fremtiden vår, sier sjøfartsdirektøren.

Riksrevisjonens rapport er nå overlevert til Stortinget. Nå blir det opp til de folkevalgte å avgjøre om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak for å rette opp i manglene Riksrevisjonen har påpekt.

BERGENS TIDENDE