— Over 1500 personer jobber nå med skrogene i Romania. I løpet av sommeren og tidlig på høsten skal skrog til alle de fem gassfergene være ferdig. Det første ble sendt fra Romania på onsdag og vil bruke rundt tre uker på turen til Møre, sier stabsdirektør Hallgeir Kleppe i Fjord1 Fylkesbaatane til bt.no.

Tirsdag formiddag var skroget i middelhavet mellom Italia og Hellas. Når stålkonstruksjonen ankommet Søviknes Verft på Møre skal det innredes og ferdigstilles.

— Det er ikke gjort noe trearbeid i Romania, skroget består nå bare av stål. I Norge settes det inn motor, propellsystem og alt av innredning, forteller Kleppe.

— Hvordan vil fergene se ut fra innsiden?

Panorama

— I passasjersalongen vil det være catering i midten med sitteplasser og vinduer 360 grader rundt.

Foran og bak salongen vil det være uteområde. Det vil også være mulig å lufte seg på dekket over. 587 passasjerer og 212 biler kan trykkes inn på hver av kjempefergene.

På det nedre bildekket kan 100 personbiler kjøre ned, mens det skal være plass til 24 vogntog på øvre bildekk (hver på 20 meter).

Kjapt til Stord

Tre gassferger skal gå i rute over Bjørnafjorden mellom Halhjem og Sandvikvåg. De to andre mellom Mortavika og Arsvågen i Rogaland. Fergene i Bjørnafjorden vil holde en fart på 21 knopp og reduserer dermed overfarten med 15 minutter sammenliknet med i dag. Fergeturen tar da 37 minutter.

For å kunne holde denne farten trenger disse fergene større motor og propellsystem enn sine ”kollegaer” i Rogaland som skal holde 17 knopp. For å dempe virkningen av store dønninger vil rogalandsfergene også få installert rulledempingstanker.

— Disse tankene inneholder veske som sakte flyter fra side til side og demper støt fra dønningene. Dette hindrer at vogntog velter og at vi kan seile i dårlig vær. Fergene som nå går i rute i Boknafjorden har også slike tanker. Denne strekningen er mer utsatt enn Bjørnefjorden, sier Kleppe.

Bortsett fra rulledempingstanker, motor og propellsystem vil de fem fergene være like.

Det er Aker Yards som eier både Aker Tulcea i Romania, som bygger skrogene, og de to verftene på Møre som ferdigstiller, Søviknes og Brattvaag.

FERDIG SMINKET: Det ytre arbeidet med Bergenfjord er nå ferdig, og skroget er på vei til Norge.