Årsaken er at Statoil nå vurderer å bruke anlegget på Kjellbergodden som «fyllestasjon» for sine to gassdrevne forsyningsskip som er under bygging i Austevoll. Dette har skapt undring og sinne blant flere av aktørene som arbeider for å realisere den såkalte LNG-fabrikken i Øygarden. LNG står for Liquefied Natural Gas, eller flytende naturgass.

— Jeg kan bekrefte at Statoil nå vurderer Kjellbergodden som alternativ til Kollsnes, sier områdedirektør Margareth Øvrum til BT.

Umulig uten Statoil

Det vil i så fall kunne bety at den planlagte LNG-fabrikken i Kollsnes Næringspark ikke blir realisert. Uten Statoil på laget, vil det ikke være økonomisk grunnlag for produksjonsanlegget, hevder sentralt plasserte kilder overfor BT.

— Hvorfor vurderer Statoil å kutte Kollsnes som forsyningskilde for de nye, gassdrevne supplyskipene?

— Det trengs en langt mindre utvidelse av Kjellbergodden-anlegget for å dekke våre behov knyttet til disse forsyningsskipene. Det skal bare en brøkdel så mye av investeringer til på Kjellbergodden, sier områdedirektør Margareth Øvrum.

Statoils eierandel i Naturgass Vest, som ønsker å bygge anlegget, er på drøyt 20 prosent. Største eier er BKK med 28 prosent. Andre selskaper på eiersiden er Hydro, Ruhrgas, Gassnor og Norske Shell.

«Alvorlig tilbakeslag»

. Naturgass Vest og Øygarden kommune har vel grunn til å føle seg snytt dersom Statoil bakker ut i tolvte time?

— Ja, jeg ser det. Men jeg understreker at vi ikke har fattet noen endelig beslutning. Det skjer i nær fremtid, sier Øvrum.

Administrerende direktør Aksel Skjervheim i Naturgass Vest sier det vil være et «alvorlig tilbakeslag» dersom Statoil velger Kjellbergodden. Han vil ikke spekulere i om LNG-fabrikken nå kan bli skrinlagt.

— Jeg velger å være optimist med tanke på å finne en god samarbeidsløsning med Statoil. Men for lønnsomheten i prosjektet er det svært viktig at vi får dem med, sier Skjervheim. Han har allerede avtalt et møte med Statoil i Oslo kommende fredag for å diskutere saken.

I løpet av desember blir det avgjort om fabrikken blir bygget.