— Vi har lagt ut en slags tåke i hele fløyen for å ta knekken på muggsoppen. Soppsporene vil forsvinne helt, men behandlingen er bare midlertidig. Problemene vil sannsynligvis dukke opp igjen innen to-tre måneder, sier Tor-Egil Arnevig fra ABF Service, som sto for saneringen.

Han tok kontakt med kommunen da han leste om de fortvilte foreldrene ved Rossland skule, som holder barna hjemme fordi de frykter at klasserommene er helsefarlige.

— Det var mye råte og soppskader her, men det er langt fra det verste tilfellet jeg har sett, sier Arnevig.

Atle Skomsøy, som har en datter i andre klasse på skolen, er fornøyd med at de fryktete klasserommene er blitt gasset.

— Det er flott at de gjør noe. Hvis det ikke er soppspor i klasserommet når neste måling foretas, vil vi sende barna på skolen igjen. Men vi må huske på at dette bare er en midlertidig løsning, sier Skomsøy.