I Bergen kommune er nemlig irritasjonen over stortingsrepresentant Ingmar Ljones sitt arbeid for gassbussprosjekt svært stor. Så stor at byrådet gjør det den kan for å få bruke disse pengene til andre formål.

Byrådet ønsket sterkt at pengene som var satt av til kollektivsatsing i storbyene, skulle gå til prosjekter som fører til at flere tar bussen. Men med Ljones som gasslobbyist i Stortingets samferdselskomité ble ikke kollektivtrafikkens interesser ivaretatt. Og det til tross for at Ljones ble kontaktet av flere av sine partifeller i Bergen for å sikre pengene til kollektivtrafikken.

Men seks millioner kroner til gassbussprosjektet er ikke nok. For å komme i mål må både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune betale inn hver sine tre millioner kroner. Det kan bli vanskelig å få til.

— Vi har fått en henvendelse fra Hordaland Olje og Gass om kommunens andel. Vi er positive til gassbussprosjektet, men jeg røper ingen hemmelighet når jeg sier at byrådet heller vil bruke disse pengene til å få flere til å ta bussen. Akkurat nå spiller det ingen rolle for meg om bussene går på gass, diesel eller strøm. Vi må få flere til å ta bussen. Bare på den måten får vi høyere tilskudd fra Samferdselsdepartementet i neste omgang, sier byrådsleder Monica Mæland.

Etter det Bergens Tidende kjenner til arbeider byrådet for å kunne benytte de seks millioner kronene Stortinget har bevilget til gassbusser til tiltak som bedrer fremkommeligheten for kollektivtrafikken.