Denne uken bevilget Hordaland fylkeskommune 500.000 til Næringshagen i Odda for 2002. Fra før har man sikret tilsvarende summer fra kommunen og fra det statlige selskapet for industrivekst (SIVA)

— Næringshagen i Odda kan utvikles til et nyttig verktøy i omstillingsarbeidet i Odda og for utviklingen i Hardanger som nyskapende og attraktiv region, sier fylkesordfører Gisle Handeland.

I Norzinks gamle administrasjonsbygg ved Sørfjorden kan man se hva han snakker om: Hele andreetasjen er okkupert av næringshagen, som teller 11 bedrifter og 17 personer. Her finner man spesialister innen telekommunikasjon, ventilasjon, regnskapsføring og mer til. Siemens har et kontor for automatisering og informasjonsteknologi, Stiftelsen for Høgskoleutdanning er på plass, og hos Creative Learning Senter (CLS) har man avanserte fasiliteter for videokonferanser og databasert opplæring.

Odda må tenke nytt

CLS var blant de første bedriftene som kom på plass etter at næringshagen ble vedtatt opprettet i april 2001. Selskapet skal blant annet fungere som opplæringssenter for Outokumpu Norzink. Firmaet drives av Sølve Bergstrøm, som mener næringshagen er et tiltak Odda har trengt lenge.

— Hadde man satset på dette for 5-10 år siden er det ikke sikkert det hadde vært så gale ved Smelteverket som det er nå. Odda-samfunnet har gått for lenge uten å tenke nytt. Odda trenger nye, fremtidsrettede arbeidsplasser, sier Bergstrøm.

— Og et fagmiljø for høyere utdannede personer, supplerer Hilde Gjester Hoel, som er daglig leder for næringshagen. Hun understreker at mens driften av næringsparken finansieres gjennom husleie, skal de 1,5 millionene brukes til utviklingstiltak, som for eksempel kompetanseheving, nettverksarbeid og markedsføring.

Fra tungindustri til hage

To andre som har flyttet inn i næringshagen er Morten Ruud og Halvard T. Eriksen. Begge sluttet for et år siden ved Odda Smelteverk for å starte egne enmannsbedrifter.

— Det er viktig å ha noen å teste ideer på før du setter dem ut i livet, sier Eriksen. Han bestemte seg for å starte for seg selv da han så hvor det bar med smelteverket.

— Det var helt klart en medvirkende årsak. Jeg ville ikke stille i køen med alle andre, sier han og sikter til nedtrappingen som kan føre 150 arbeidere ut i arbeidsløshet til sommeren.

De kommunale midlene til næringshagen er kommet via Hardanger vekst as, som styrer et 6-årig omstillingsprosjekt påbegynt i 1998. Et av målene er at 40 personer skal ha sitt arbeid der etter de tre første årene.

VOKSENDE MILJØ: – Da jeg jobbet i kommunen opplevde vi at fagfolk savnet et fagmiljø og flyttet tilbake til Bergen, forteller Sølve Bergstrøm. Han er en av deltakerne i Odda Næringsha-ge, hvor Hilde Gjester Hoel er daglig leder.
Foto: Marita Aarekol