— Billighetserstatning må være like stor som det forliket kommunen inngikk for to år siden i Morgensolsaken. Hvis ikke er den ikke aktuell for våre medlemmer, sier Åge Hagevik, leder av Støtteforeningen for misbrukte barn i Bergen, SFMB. Kommunen inngikk våren 2000 et forlik på rundt 1,2 millioner kroner med en kvinne som har bodd på barnehjemmet Morgensol.

- Slag under beltestedet

Foreningen Hagevik leder har ti medlemmer, som alle har bodd på guttehjemmet på Garnes.

— Det kommunale forslaget om en såkalt billighetserstatning er et ytterligere slag under beltestedet for ofrene. Vi ser på det som simpel og billig alternativ fra kommunens side for å løpe fra ansvaret, sier Hagevik.

SFMB har bedt advokat Per Magne Kristiansen forberede stevning mot kommunen. Kravet fra de ti medlemmene vil i utgangspunktet bli satt til tre millioner kroner for hver av dem.

— Det er ikke nok med en billighetserstatning etter det som hendte oss på institusjonen. Her snakker vi om tapt skolegang og tapte muligheter til et fullverdig liv, sier Hagevik.

Ingen flere medlemmer

Foreningen har bestemt at den ikke tar imot flere medlemmer. Det til tross for at det i årene 1952-80, da kommunen drev barnehjemmet, sannsynligvis har bodd over 100 gutter der.

— Det er oss ti som nå er med, som skal være i foreningen. Jeg kan ikke kommentere hvorfor det er slik utover at dette er et styrevedtak, sier Hagevik.

Han vil likevel veilede andre som eventuelt tar kontakt.

Foreningen har fått 10.000 kroner fra Fylkesmannen i Hordaland for å kunne gjennomføre sin egen granskning.

— Vi har gjennomført åstedsbefaring og samlet inn en del dokumentasjoner. Vi har allerede nok materiale til å stevne kommunen, sier Hagevik.

Foreningen har imidlertid møtt problemer med å få ut gamle politianmeldelser. Årsaken er at en rekke dokumenter fra 1950-70-årene ser ut til å ha forsvunnet. Dette er et problem som rammer flere av barnehjemmene i Bergen.

Foreningen har tillit til den offentlige granskingen av alle barnehjemmene i Bergen, som nå gjennomføres.