Den 52 år gamle bonden tok arbeid som snekker ved siden av. Det førte til at han neglisjerte arbeidet på gården.

Resultatet ble at flere av dyrene døde. I november 2006 fant dyrevernsnemnden to døde og avmagrede oksekalver. De hadde sultet i hjel. En levende okse var avmagret og hadde problemer med å stå på beina. Den ble avlivet på stedet. Flere høner led også under manglende stell.

Også tidligere hadde dyrevernsnemnden avdekket dyreplaging hos bonden: I desember 2002 ble en kvige funnet ihjelfrosset på isen, og i oktober 2003 ble en kvige funnet med inngrodd halskjetting.

I oktober 2004 ble det funnet avmagrede hunder og tre høner og én and som hadde sultet i hjel. Mannen fikk i 2006 en bot på 3000 kroner for brudd på dyrevernloven.

52-åringen ble dømt til 45 dagers betinget fengsel og en bot på 5000 kroner. Han ble også fradømt retten til dyrehold i fem år, med unntak for en papegøye.