GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

Det var namsmannen i Nordhordland som sto for tvangssalget.— Det er klart jeg er blitt lurt. Det er ikke noen tvil om det. Men jeg må ta det med fatning, selv om det er noe som ikke er som det skal være, sier Koppen.

Redd for utkastelse Vi står på tunet til Nils Tomas Koppen på Loftås like utenfor Valestrandsfossen på Osterøy. Bygningene er vindskeive og står til forfall. Koppen driver ennå en beskjeden melkeproduksjon i den nevertekte løen. Tre melkekyr som han håndmelker.

Koppen har havnet i et økonomisk uføre. Flere mindre gjeldsposter hadde bygd seg opp, og i januar i fjor var det slutt på tålmodigheten til Kreditkassen som begjærte gården tvangssolgt

De blankskurte melkespannene står nede ved oppkjørselen til tunet. Nils lufter en rufsete hundeflokk på fem. Han er redd for å bli kastet ut av de nye eierne, og det med god grunn. I november kom utkastelsesbegjæringen fra lensmannen, men den er foreløpig stilt i bero.

— Jeg er redd jeg skal gjøre de forbanna, sier han på BTs forespørsel om å få skrive om tvangssalget.

— Da kaster de meg ut. Derfor har jeg vært litt forsiktig.

Sorenskriveren nektet De han ikke vil provosere er Loftås Utbygging AS. I juli la en av stifterne av selskapet inn høyeste bud på 350.000 kroner for eiendommen. Nils Koppen sier han først ble oppmerksom på salget gjennom avisene. Da han vendte seg til sosialkontoret for å få hjelp, var de på ferie. Det samme var den ansvarlige på landbrukskontoret i kommunen.

I et brev til sorenskriveren forsøkte Koppen å få godkjenningen av tvangssalget utsatt. Herredsdommer Arne Henriksen var ikke til å bøye, og Koppen mistet gården sin.

Bommet på prisen Sorenskriveren hadde overlatt salget til Eiendomsmegler1. Deres takstmann, Halstein O. Leiren, sendte en forespørsel til kommunen om den reguleringsmessige statusen på tomten. Svaret var ikke kommet da taksten ble fastsatt til 110.000 kroner.

Det som ikke kom frem i takstpapirene var at kommunen i en kommuneplan fra 1997 hadde lagt ut 154 mål av gården til fremtidig byggeområde. Det betyr at eiendommen får en helt annen verdi. I oktober, tre måneder etter at salget ble godkjent, vurderer kommunens landbruksetat verdien av eiendommen til 3.080.000 kroner.

Rådmannen i Osterøy skriver følgende i saksutredningen: "Rådmannen vil merka at den avtala kjøpesummen på 350.000 kroner er låg i høve til at store deler av eigedomen er avsett til framtidige byggeområde. Legg ein til grunn ein normal pris på Osterøy på slike areal, som er rundt 20 kr. per m2, vil berre dette arealet bli taksert til ca kr. 3.080.000 kroner."

Les også: Håper å kjøpe gården tilbake- Blir ikke kastet ut