– Vi er mest opptatt av at vi har fått orden på mannskapets situasjon. Heldigvis var det ingen personskader, sier direktør Svein Buvik i skipsforsikringsselskapet Gard til bt.no.

Selskapet har ansvaret for den delen av forsikringen som omfatter kostnader som blir påført utenforstående.

Det betyr at dersom forurensingsskadene blir store, kan selskapet bli sittende med en kjemperegning.

– Vi vet ikke noe om skadeomfanget før det blir lyst. Om værforholdene tillater det, vil vi ha folk på plass lørdag morgen, sier havaridirektør Christen Guddal i selskapet.

Han forteller at det vil være naturlig å gjøre undersøkelser i hele området.

Fredag kveld hadde de ikke oversikt over hvilke verdier som kan gå tapt, men det er blant annet flere oppdrettsanlegg i området.

Forsikringsselskapet hadde et 20-talls personer i sving etter forliset. Blant annet bistår ansatte fra bergenskontoret mannskapet på skipet.

– Hva har de fortalt om hva som skjedde?

– Det har ikke vært et tema mellom mannskapet og våre folk, sier Buvik.