Finanskomiteen i bystyret skulle i ettermiddag debattere byrådets forslag om å bygge underjordisk garasjeanlegg i Rothaugen i Sandviken.

Hvordan den debatten ble, vet kun politikerne selv. For etter en kort diskusjon, bestemte flertallet i komiteen seg for å lukke dørene. Dermed måtte de to tilhørerne forlate Teatersalen i rådhuset, deriblant BTs journalist.

Hemmelighetsstemplet dokument

Begrunnelsen var at deler av sakspapirene var på rødt papir, det vil si unntatt offentligheten. Byrådet mener at plantegningene og økonomiske kalkyler for anlegget ikke kan offentliggjøres, av hensyn til konkurransesituasjonen.

– Kalkylene er i stor grad laget av én aktør, Rothauggarasjen, som har brukt mye penger på dem. Nå mener byrådet at prosjektet bør ut på anbud, men da ville det være urettferdig overfor dem å offentliggjøre tegningene og kalkylene, mente byråd Christine B. Meyer (H).

Komitéleder Hilde Onarheim (H) mente i utgangspunktet man kunne diskutere saken uten å referere til det hemmelighetsstemplede dokumentet, men det protesterte flere i opposisjonen på.

— Grunnløst

Anders Skoglund (V) reagerte sterkt på hemmeligholdelsen, som han mente var grunnløs. Han fikk støtte av Tina Åsgård (SV).

– Det er ikke et argument for å unnta de for offentlighet at noen har brukt penger på tegningene, sa Åsgård.

Aps Terje Ohnstad sa han ikke var komfortabel med situasjonen, og ba byrådet lage et nytt, offentlig notat før bystyrebehandlingen.

Mot stemmene til V, SV, Sp og Stine Akre (uavh.) ble det avgjort å stenge dørene under debatten.

Byrådet foreslår å bygge et garasjeanlegg med 300-350 plasser i Rothaugen. Inntil 35 prosent av plassene skal være boligsoneparkering. Anlegget skal prioriteres etter Skansen, men før Nordnes.

Rune Sævig