Brannen vart raskt sløkt, men garasjen brann ned og den parkerte personbilen vart utbrent. Ingen personar kom til skade under brannen. Brannårsaka er førebels ukjend.

BRANN I GARASJE: Ein personbil vart utbrent då denne garasjen på Tellnes kai vart øydelagt av brann 2. juledag.<p/> FOTO: RUNE NILSEN