RAGNHILD HOV

Fra da av blir vannet fra byens eldste vannverk gjennomlyst av UV-stråler før det går i rør ut til alle abonnentene i Sentrum.

De siste fem seks ukene har det vært anleggs— og monteringsaktivitet i det gamle Klorhuset nedenfor demningen i Svartediket.

Det er det mye omtalte UV-filteret som skal sikre at den forhatte parasitten ikke sprer seg på nytt i bergensernes drikkevann, som nå blir installert.

Da BT var på inspeksjon i går formiddag, var selve filtrene allerede på plass inne i de to hovedvannledningene som renner ut fra Svartediket.. Denne uken holder elektrikerne på å legge kablene som skal styre og kontrollere det nye renseanlegget.

— Dersom alt går etter planen, er det meningen vi skal begynne å teste renseanlegget i neste uke. Blir testingen vellykket, burde vi kunne ta anlegget i bruk innen februar er omme, sier Odd Arve Sandven. Han er anleggsleder for Bergen kommune ved nyinstalleringen.

Opprinnelig var det meningen at UV-filter skulle tilknyttes Svartediket først når det nye renseanlegget som bygges i Ulriken står ferdig i 2007. Men utbruddet av landets første giardia-epidemi i oktober tvang vann- og avløpssektoren til å gjøre om på planene.

UV-filteret som nå skal rense Svartediksvannet koster vel 3 millioner kroner.

Smitteveiene er stengt

Selv om Svartediksvannet nå er rent, oppdager fastlegene i Bergen fremdeles stadig nye tilfeller av giardia-infeksjonen. Siste uke ble 20 nye tilfeller diagnostisert på laboratoriet på Haukeland Universitetssykehus. Men smittevernoverlege Øystein Søbstad understreker at det er ingen nysmittende blant disse.

— De fleste er personer som har gått med diffuse magesmerter lenge, mange av dem siden i oktober. De har bare ikke vært klar over at det var giardia det har hatt.

— Dette bekrefter at alle smitteveier nå er stengt, fastslår Søbstad.

I alt er nå 1320 tilfeller av giardia registrert. 40 har måtte få behandling på Haukeland Universitetssykehus.

KLARGJØR FILTER: Leonard Rognved (til venstre), André Quarsten og Ronny Vik var i går gang med nødvendig elektrikerarbeid for installasjon av UV-filter som skal rense vannet fra Svartediket. Filtrene som skal rense vannet er allerede montert inn i de to hovedvannledningene.<br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN