Om tre måneder skal et UV-filter være på plass i Klorhuset nedenfor Svartediket, håper fagdirektøren for vann— og avløpsetaten i Bergen kommune, Ivar Kalland.

Når det nye renseanlegget er installert, vil alt drikkevann som blir tappet fra Svartediket bli gjennomlyst av UV-stråler. Strålene desinfiserer vannet og dreper bakterier og parasitter.

Filteret til 3,5 millioner kroner skal rense Svartediket helt til det nye renseanlegget inni Ulriken står ferdig i 2007. Da skal filteret flyttes og bli en del av det nye rensesystemet der.

Hastesak

Giardia-parasittens herjinger er den direkte årsaken til at kommunen hiver seg rundt og får anlegget på plass.

— Dette er en hastesak. Vi har fått fullmakt til å kjøpe inn anlegget. Vi trenger ingen formelle vedtak fra bystyret først, sier Kaland.

Han har ennå ikke oversikt over hvor store ekstrakostnader giardia-parasitten har påført vann- og avløpsetaten.

— I tilfeller som dette bruker vi de pengene som er nødvendig for å bøte på skaden, sier han.

Det er vannavgiften som finansierer driften av vannverket. Kaland har ennå ingen oversikt over om ekstrautgiftene etter høstens vannbårne epidemi blir så store at vannavgiften må økes.

Rent vann til jul?

Smittevernoverlege Øystein Søbstad tror at vannet fra Svartediket vil bli friskmeldt i god tid før jul.

— Slik situasjonen er nå, burde det kunne skje allerede første uken i desember, sier han til BT.

— Vi får fremdeles daglige meldinger om flere titall tilfeller av giardia-infeksjon fra Haukeland Universitetssjukehus, men ingen personer er blitt syke de aller siste ukene. Alt tyder derfor på at epidemien er på hell, forklarer han.

Vannprøver fra Svartediket viser også en positiv utvikling.

— Antallet cyster i vannet går stadig ned.

Det tyder på at vannet har vært utsatt for en punktforurensing i et kortere tidsrom. Hva eller hvem som har vært smittekilden, er det ikke sikkert vi vil finne ut.

Men om ikke epidemien plutselig skulle blusse opp igjen, bør det bare være snakk om uker før drikkevannssituasjonen er normal igjen, sier han.