Fangsten på en natt er rundt 40 fisker i hvert garn.

— Helt forferdelig. Det er ekstremt mye fisk her. Altfor mye, sier naturforvalter Tore Wiers. Hovedfagsstudent Sveinung Hylland ror så det fosser rundt baugen på den lille plastbåten.

Målet er flytegarnet midt ute på vannet. Tore Wiers griper tak i den oransje plastkulen og begynner å dra. Garnet er tungt. Masse fisk sitter fast i nettet. Ørret, røye og stingsild.

Like mye fisk nå som i de åtte bunngarnene de trakk tidligere på morgenen.

Fiskene er altfor små

Problemet er bare at fisken er altfor liten. Iallfall altfor liten til å være av særlig interesse for sportsfiskere. I lille Myrdalsvatnet, som ligger mellom Nesttun og Totland, er det så trangt om plassen at maten ikke strekker til. Vannet er fullt av fisk med gamle ansikter og altfor skrinne kropper.

Tore Wiers regner med at fiskene som ble fanget i spesialgarn med tolv ulike maskestørrelser i gjennomsnitt veier under 100 gram. Fisk på 300-400 gram gjør seg bedre i stekepannen. Og er mye morsommere å få på kroken.

For noen år siden satte Bergen kommune i gang et eget fritidsfiskeprosjekt. Hensikten er å tilrettelegge flere vann rundt Bergen for fritidsfiske. En del av dette arbeidet foregår i Myrdalsvatnet. Og i går var Wiers og Hylland leid inn for å prøvefiske. De kartlegger størrelsen og kvaliteten på fisken. Etter å ha analysert resultatene skal de gi råd til Bergen kommune om hvordan vannet kan kultiveres.

Bør tynne ut bestanden

— Jeg skal være litt forsiktig med å komme med forslag så tidlig. Men det er helt tydelig at det er for mye fisk i vannet, både av ørret og røye. Konkurransen om maten blir for hard. Derfor bør bestanden reduseres, slik at den gjenværende fisken blir større. Da blir vannet mer attraktivt for fiskere, sier Tore Wiers.

Han mener ingenting ville være bedre enn om allmennheten brukte vannet mer.

— Det er jo et utrolig fint fiskevann, og det finnes sikkert mange unger i nærheten som kunne tenke seg å få fisk med dobbe og makk, sier Wiers. Sveinung Hylland begynner det møysommelige arbeidet med å få løs all fisken som har viklet seg inn i garnet. Tore Wiers finner frem et elektrisk apparat med stropper, ledninger, en lang stang og en hov. Iført utstyret likner han mest på Petter Smart. Utstyret skal han bruke til å svimeslå fisken ved å sende strømsjokk gjennom vannet. I lange støvler går han midt i en av bekkene som fører ned til Myrdalsvatnet.

Hensikten er å kartlegge gytevilkårene og mengden av ungfisk i bekken.

Og han finner mye fisk her også. Mange bitte små fisker, bare få centimeter lange, som en vakker dag kanskje vil bite på kroken.

Yngel nok i massevis

— Det er tydelig at yngelen har gode oppvekstvilkår her, med mange gjemmeplasser, god kantvegetasjon, nok næring og skygge, sier Wiers.

I løpet av våren 2003 vil etter planen arbeidet med systematisk uttynning av fiskebestanden begynne, i nært samarbeid med grunneierne rundt vannet. Både flytegarn og såkalt storruse kan brukes. Noe av fisken som fanges kan eventuelt flyttes til fisketomme vann.

Målet er at Myrdalsvatnet skal bli et attraktivt fiskevann for befolkningen. Med brygge, benker og kanskje en badestrand.

Og en god fiskemiddag etterpå.