• Helse Vest har i flere år vært offer for en skjevfordeling av midler. Haukeland har vært sultefôret, og det skal det bli slutt på.

Ranveig Frøiland tiltrer 1. mai som styreleder i Helse Bergen. Den tidligere stortingsrepresentanten er i full gang med å sette seg inn i de krevende oppgavene hun er nødt til å løse — samtidig som hun sitter på sidelinjen og observerer at sykehusdirektør Anne Kverneland Bogsnes kastet håndkleet.

Frøiland sier i en kommentar til BT at hun verken har snakket med Kverneland Bogsnes eller styreleder Finn Strand om det som har skjedd.

— Jeg har derfor ingen kommentar til de siste dagers begivenheter, sier hun på direkte spørsmål fra BT. Det er det avgående styret som skal starte arbeide med å finne etterfølger.

11 prosent økning?

Ranveig Frøiland får som styreleder i Helse Bergen ansvaret for Haukeland universitetssykehus, Sandviken sykehus, sykehuset på Voss og en del psykiatriske institusjoner. Disse omfatter 7000 årsverk og har et samlet budsjett på seks milliarder kroner.

— Det har i flere år vært erkjent at Helse Vest er blitt offer for skjevfordeling av budsjettmidler, ja, direkte sultefôring, og jeg kan nær sagt garantere at det i 2007-budsjettet vil komme nye, friske midler, sier hun og bekrefter at kontakten med helseminister Sylvia Brustad er den beste i så måte.

— Hvor mye vil vi ha i vente?

— Det kan jeg selvsagt ikke svare eksakt på. Men beregningene viser at det trengs en økning på 11 prosent for å komme i takt med de andre helseregionene.

Erfaren finanspolitiker

— Har det ikke likevel vært sløsing?

— Jeg vil ikke utelukke at det kan gjøres mer for midlene. Men likevel trengs det et betydelig budsjettløft, og det må komme allerede neste år, sier Frøiland.

Hun har i liten grad stelt med helse- og sosialpolitikk i sin karriere på Stortinget, men er derimot en erfaren finanspolitiker. Dette er en bakgrunn som hun nå regner med å få særlig god bruk for.

— Dessuten vil jeg i all beskjedenhet minne om at min avdøde stortingskollega Leif Lund og jeg trakk godt i trådene for å få bevilget de nødvendige midler for å få på plass den nye skanneren på kreftavdelingen på Haukeland, sier hun.

Les mer om Helse Bergen på side 8 og 9.

Knut Egil Wang