En samling på kontoret til Høyres gruppeleder Monica Mæland gjorde susen. I en pressemelding undertegnet av representanter for de fire største opposisjonspartiene står det svart på hvitt at flertallet i bystyret skal avverge de mest upopulære kuttene fra byrådet.

Høyres Monica Mæland, Frps Liv Røssland, SVs Ragnhild Hedemann og RVs Stine Akre lover å legge følgende punkter til grunn for budsjettarbeidet i sitt parti:.

  • Forslaget om å øke barnetallet på småbarnsavdelinger fra ni til 14 barn avvises. Tidligere vedtak om å likestille private og kommunale barnehager står fast.
  • Trengereid, Samdal og Helldal skole skal ikke nedlegges, slik byrådet har foreslått.
  • Alders— og sykehjemsplasser skal ikke avvikles før det er etablert nye tilbud. Byrådet har foreslått å kutte 84 aldershjemsplasser ved Betesda hvilkehjem, Metodistkirkens aldershjem, Soltun, Nyhavnsenteret og Bispengsgaten aldershjem.

Pris: 40 millioner

Barnehageløftet fra opposisjonen koster 10,7 millioner for neste år. Å opprettholde de fådelte skolene koster 2,3 millioner og aldershjemmene 28,8 millioner.

Til sammen ca. 40 millioner kroner, som opposisjonen har forpliktet seg til å finne andre steder i budsjettet.

Hvordan det skal gjøres, er tema for et møte neste mandag på Monica Mælands kontor.

— Først må hver av oss gå en runde med vårt eget parti, før vi ser hvilke salderinger det er mulig å bli enige om, sier Frps gruppeleder Liv Røssland. Pengene skal finnes innenfor kommunens budsjett. Det kommer ikke på tale å ty til mer klassiske SV-løsninger; å saldere med penger fra SVs nasjonale budsjett, understreker Frps gruppeleder.

- Kan være trygge

— Betyr dagens enighet at beboerne på aldershjemmene og elevene ved de fådelte skolene nå kan føle seg trygge?

— Ja, det kan de, sier Røssland. - Vårt utgangspunkt har vært at vi ønsker å vise frem at det faktisk fins et flertall for dette i bystyret. Så må vi i neste omgang bli enige om saldering.

— Betyr denne enigheten at opposisjonen er villig til å kaste byrådet dersom budsjettforhandlingene ikke gir dette resultatet?

— Det har vi ikke diskutert, sier Røssland. At den såkalte regnbuekoalisjonen nå snekrer sammen en felles budsjettpakke er nye takter i bergenspolitikken. Dette kommer i tillegg til det mer tradisjonelle budsjettarbeidet i hvert av partiene.

Når partiene i løpet av de nærmeste ukene har presentert sitt alternative budsjett, starter budsjettforhandlingene med byrådspartiene. I fjor fikk byrådet gjennom budsjettet med støtte fra Frp.