— Vi trenger flere linjer til å transportere energien fra der den blir produsert til der den blir brukt, sier Ola Borten Moe til Dagsavisen.

På spørsmål om han kan garantere bygging av monstermaster, lik de omstridte mastene som regjeringen i juli i fjor vedtok satt opp i Hardanger, svarer han følgende:

— Ja, det kan jeg garantere. Og det er fordi det er nødvendig.

Utfordrer naturvernerne

Han utfordrer naturvernerne generelt og Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken spesielt når han kritiserer det han kaller hysteriet mot monstermastene.

— Min utfordring til Lars Haltbrekken er at fornybar energi også krever et offer. Det vi altfor ofte opplever, er at alle de prosjektene vi gjennomfører for å få på plass et mer miljøvennlig og klimaeffektivt energiforsyningssystem, det trenerer miljøbevegelsen aktivt og gjør alt den kan for å legge kjelker i veien for, sier han.

Upassende

Haltbrekken synes uttalelsen er totalt upassende:

— Med omfattende satsing på energieffektivisering vil det være mindre behov for disse linjene. Før han setter i gang en utbygging, må han se langt grundigere på behovet, sier Haltbrekken til avisen.