Begge statsrådene ble spurt ut om avtalen mellom staten og Statoil i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Jeg kan si med hånda på hjertet at CO2-rensing vil være på plass i 2014. Vi skal ha på plass verdens første fullskala renseanlegg med en teknologi som kan rense CO2 mange andre steder i verden også, sa finansminister Kristin Halvorsen.

Forpliktende

– Det er slått fast i utslippstillatelsen til Statoil at det skal være fullskala renseanlegg i 2014. La det ikke være tvil om at avtalen er forpliktende for begge parter, sa olje— og energiminister Odd Roger Enoksen.

Gunnar Kvassheim (V), leder i Energi- og miljøkomiteen, anklaget SV for løftebrudd fordi det ikke blir rensing fra dag én på Mongstad. Kristelig Folkepartis Line Henriette Holten Hjemdal sådde tvil om avtalen med Statoil ville bli gjennomført, ettersom dette ikke skal skje før i 2014.

– Jeg setter pris på at Venstre og Kristelig Folkeparti har sagt at de vil støtte denne avtalen, sa Enoksen.

Anklager Bondevik

Han og Halvorsen anklaget Bondevik 2-regjeringen for å ha gitt tillatelse til gasskraftverk på Melkøya og Kårstø uten noen krav til rensing.

– Vi skal oppfylle våre forpliktelser i Kyotoavtalen, men den forrige regjeringens politikk er ikke til hjelp for oss, sa Enoksen.

Kristin Halvorsen sa at «det er lettere for KrF å se splinten hos andre enn bjelken i sitt eget».