– Desse gruppene vil no måtte reise til Førde. For mange kronikarar blir dette ei ekstra belastning, og dei eldre vil få mindre besøk av sine pårørande. I tillegg misser heile samfunnet den tryggleiksbasen som er ligg i å ha ein døgnopen sengepost, seier avdelingsleiar ved nærsjukehuset, Signe Nordvik.

Ho følgde gårsdagens styremøte frå tilhøyrarplass, og beit seg særleg merke i at dei økonomiske argumenta for å leggje ned var så godt som fråverande. I staden blei det fokusert på trongen for å få meir dagbehandling.

– Det står att å sjå om dette vedtaket blir ståande. Skulle det bli det, er nærsjukehuset avvikla. For det var sengeposten som var nærsjukehuset, seier Nordvik.

Pasientar har reagert med redsle og sinne etter at det tidlegare i haust blei klart at det gjennom mot nedlegging av sengeposten.

– Mange av pasientane kjenner seg makteslause. Eg trur det tek til å gjelde mange som jobbar her også, seier oversjukepleiar på sengeposten, Irene Hjorthol.

I tillegg til eldre og kronikarar har dei også hatt mange pasientar med så alvorlege sjukdomar at dei må ofte på sjukehus. Hjorthol legg ikkje skjul på at ho meiner Helse Førde har vore meir opptekne av å få lagt ned nærsjukehuset enn å sjå på kva Florø kunne brukast til.

– Eg trur det må til eit tettare samarbeid mellom kommunane og staten. Det har dette vore eit forsøk på å få til.