NATO er i ferd med å sluttføre intense diskusjoner om størrelsen på sitt eget rakettskjold, og om dette skal kobles sammen med USAs rakettforsvar. NATOs toppledere møtes i begynnelsen av april i Romania, blant annet for å avgjøre den videre skjebnen til rakettforsvaret.

Regjeringen må avgjøre om den skal stå fast på sin forpliktelse fra Soria Moria-erklæringen om å være mot rakettforsvar, eller å akseptere at det etableres et rakettskjold i Europa og NATO.

**Les Trine Elilertsens kommentar:

Høyt spill fra Kristin**

Er også mot NATO-skjold

I dette første, større intervjuet om regjeringens og SVs holdning til rakettforsvaret, går SV-leder Kristin Halvorsen til frontalangrep på både USAs og NATOs planer. Hun sier at Norge fortsetter kampen mot rakettforsvaret, og utelukker ikke et norsk veto i NATO. Regjeringen har ennå ikke diskutert på hvilken måte de vil markere motstand på NATOs toppmøte i april.

Hun skiller ikke mellom USAs og NATOs planer for et rakettforsvar. Regjeringens motstand gjelder begge systemene.

– Formålet er det samme, sier Kristin Halvorsen og lover å kjempe for at rakettskjoldet, i den ene eller andre versjonen, aldri blir realisert:

Drøfter veto

– Betyr det at regjeringen vil ta et forbehold eller blokkere en beslutning på NATOs toppmøte i Romania i begynnelsen av april?

– Jeg er ikke helt sikker på at vi i dag ser hvordan toppmøtet vil komme til å forløpe. Det er viktig at Norge ikke signaliserer at slaget er tapt, men at vi prøver å finne nye veier for hvordan vi skal unngå denne rustningsspiralen. Vi må komme tilbake til på hvilken måte vi vil markere vår motstand og hvilken form dette vil få. Men motstanden står fast! Vårt standpunkt har fremtiden foran seg og vi kommer til å vinne på sikt med vår motstand mot opprustningsspiralen.

– Vi må samtidig opptre slik at vi får størst mulig gjennomslag for vårt syn. Det er viktig ikke bare å ha, men å få rett, sier Kristin Halvorsen.

– Det er veldig langt igjen før vi kan si at kampen mot rakettskjoldet er over. Det er den ikke!

Tror på nedrustning

– Hvor vil kampen stå?

– Den vil foregå gjennom den mobiliseringen som foregår i hele verden, også i NATO-landene, for nedrustning. Det er ingen tapt kamp. Tvert imot. I hele verden er det et mye sterkere behov for å diskutere dette nå enn før.

– Hvordan ser du på NATOs rakettskjold?

– Det dreier seg om en ny rustningsspiral, og formålet er det samme, – uansett om USA har funnet en annen vei rundt. Vår motstand mot dette står helt klart fast. Selv om de beslutningene som må diskuteres er litt annerledes enn om NATO skulle vedta det hele, så er jo formålet nøyaktig det samme.

– Hvordan ser du på planene om å koble NATOs og USA rakettforsvar sammen?

– Det vil stå massevis av slag og dragkamper om dette i tiden fremover. Min sterke overbevisning er at når vi bruker den norske stemmen for å slåss for nedrustning og ikke en ny opprustningsspiral, vil vårt syn til slutt nå frem.

Ingenting er avgjort

Lederen av regjeringspartiet tror også at motstanden mot et globalt rakettforsvar er mye større enn det man kan få inntrykk av:

– Det er altfor tidlig å konkludere med at rakettskjoldet går på skinner. Vi står foran et presidentvalg i USA, finansieringen av et amerikansk rakettskjold er ikke klar, og det kan – heldigvis – ligge mye motstand og hindringer i veien for å få det til. Selv om USA har endret strategi fra å mene at dette var noe NATO-landene i fellesskap skulle vedta, til å gå veien om bilaterale avtaler med Polen og Tsjekkia, så mener jeg tiden jobber for oss.

– Men den rådende oppfatning i NATO er at saken i realiteten er avgjort og at et rakettskjold kommer?

– Jeg er helt uenig. Det kommer til å stå mange slag fremover. Det er mye større skepsis i USA om rakettskjoldet enn det mange tror. Det er mye større motstand i mange europeiske land også. Ingen må tro at slaget om rakettskjoldet er tapt.

Avventer USA-valg

– Hva er den USA-motstanden du viser til?

– Det dreier seg om finansiering og prioritering. Dette er ikke et prosjekt som er på skinner. Enormt mye kan skje fremover.

– Demokratene sier jo at de vil ha rakettforsvar. De er riktignok kritiske til bilaterale løsninger, men de vil ha et NATO-styrt rakettforsvar, som et forsvar mot en trussel NATO-landene må forsvare seg mot?

– Og det er valgkamp i USA. La oss nå se hvordan en ny administrasjon vil opptre, hva de vil prioritere og hva de vil gjøre med det bilaterale sporet i forhold til Polen og Tsjekkia eller NATO. Dette får vi ikke svar på før en ny president er på plass, sier Halvorsen.

– Rundt omkring i hele verden er det betydelig oppmerksomhet rundt nedrustning. Mange, også i NATO har forståelse for de norske synspunktene, selv om de ikke har uttrykt det like klart som vår statsminister, utenriksminister og forsvarsminister. Det er svært mye uavklart med rakettskjoldet i NATO, også med hensyn til det praktiske og økonomiske.

Stolt over Soria Moria

– Dette betyr at Soria Moria-erklæringen står fast?

– Jeg er veldig stolt over formuleringene i Soria Moria-erklæringen om rakettforsvar. Den bygger på det grunnleggende perspektivet SV og regjeringen er opptatt av, at det er nedrustning verden trenger – ikke opprustning. Sikkerhetsbehovene må møtes på en helt annen måte enn ved å starte en ny rustningsspiral. Det som virkelig truer folks velferd, og som kan være bakgrunn for mange kamper om ressurser og konflikter, er de store klima og miljøproblemene vi har. Derfor må vi ha et helt annet perspektiv enn rakettskjold og ny opprustning, sier Halvorsen.

Hun mener Norge har målbåret en motstand mot rakettforsvaret betydelige krefter i andre land også er tilhenger av, men at ulike mekanismer har sørget for at disse stemmene er tause.

– Jeg er stolt over at vi har gjort dette, sier Halvorsen, og minner om at den rød-grønne regjeringserklæringen er Europas mest radikale.

Langer ut mot høyresiden

Finansminister Halvorsen fnyser av høyresiden på Stortinget og tilhengerne av et rakettforsvar.

– Frp har fremmet et forslag i Stortinget for å pålegge regjeringen å slåss for et rakettskjold. Høyre, ved Erna Solberg, er ute og sier at nå må man bare støtte opp! Snakk om defensiv høyreside! De røper sitt innerste om en av de tingene jeg er sikker på at det er bred enighet om i Norge – nemlig at det er helt meningsløst for fremtiden å sette i gang en ny opprustningsspiral. Så takk og pris for at det ikke er Jan Petersen som er norsk utenriksminister og Kristin Krohn Devold som er norsk forsvarsminister. Da hadde det jo vært en unison jubel fra Norge – og ikke det motsatte.

– Det synes jeg ikke minst Venstres og KrFs velgere bør merke seg. Jeg er helt sikker på at mange av dem er komfortable med at Norge står imot. Tenk! – Tenk om KrF og Venstre skulle tatt bølgen for Jan Petersen og Kristin Krohn Devold morgen, middag og kveld, de som bare har et svar; å følge lydig opp, sier Kristin Halvorsen.

Må ta hensyn til Russland

Hun advarer også mot å ignorere russisk bekymring:

– Som nære naboer til Russland, må vi opptre slik at det styrker vår egen sikkerhet. Jeg registrerer hvordan Russland reagerer, og vi må håndtere en slik situasjon med klokskap.

– Russlands reaksjoner er også et element som Norge må vurdere, selv om detikke er avgjørende for vår holdning. Vi er motstandere av rakettskjoldetuavhengigav dette, sier Kristin Halvorsen.

NEI TIL RAKETTSKJOLD: SV-leder og finansministrer Kristin Halvorsen går til frontalangrep på alle typer rakettskjold. Hun sier at regjeringen ikke har gitt opp håpet om å få stoppet planene om et rakettskjold i NATO og Europa.