Bergen kommune skal bygge svømme— og stupeanlegg der, Hordaland fylkeskommune skal reise videregående skole.

Nå vil de to byggherrene søke sammen i et formalisert samarbeid. Går det som Bergen kommunale bygg (BKB) anbefaler vil Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune opptrer som felles oppdragsgiver/byggherre i planleggings- og byggefasen.