Det forteller gruppelederne for de tre partiene på fylkestinget, Mona Røsvik Strømme (H), Terje Søviknesog Mona Haugland Hellesnes (V).

I forrige uke skrev BT at fylkesrådmann Rune Haugsdal legger frem en sak for fylkespolitikerne om reklamefinansiering av byromsmøbler, samt reklame på holdeplasser, busser, bybanevogner og hurtigbåter. Saken skal opp i fylkestinget i november.

Får Haugland støtte fra politikerne, går han til Bergen kommune og Statens vegvesen for å få deres klarsignal.

Blir synlig

I den politiske saken regner fylkesrådmannen seg frem til det fylket kan hente inn 19 millioner kroner årlig ved å gjennomføre dette grepet.

Stedene reklamen vil bli synlig er på busser, bybanevogner og billetter, samt reklameflater på busstopp og holdeplasser. De har også sett på hvordan reklamen kan bidra til opprustning og vedlikehold av byromsmøbler og holdeplasser.

Er enige

Støtten fra fylkespolitikerne kan han uansett regne med. De tre posisjonspartiene har kommet til enighet. De ønsker å gjennomføre dette.Det forteller Mona Hellesnes, fylkesvaraordføreren fra Venstre.

— For vår del er det viktig å få et så godt kollektivtilbud som mulig. Her kan vi få inn penger til ruteproduksjon, samtidig, i tillegg til at vi ruster opp viktige ting for de reisende, som holdeplassene.

Hun sier de må se nærmere på hvilke ting som skal komme på plass som en del av reklameinntektene.

— Men bysykler er noe som er ønskelig fra Venstre sin side.

Helt annen debatt

I Bergen møtes vedtaket med forventninger. I helgen fortalte leder for komite for byutvikling, Asle Steiestøl Wingsternes (H) at dette er en kjempeflott sak. Spesielt bysyklene trakk han frem som en reklamegevinst.

— Det vil blant annet føre til at flere bergensere benytter seg av sykkel i sentrum og sentrumsområdene. Å bevege seg miljøvennlig vil bli lettere, sa Wingsternes til BT.

Innstillingen hos kommunen gleder Hellesnes, som nå tror denne saken blir en realitet.

- Er det ikke nok reklame rundt oss?

— Det er lett å mene det. Men samtidig tillater vi reklame de fleste plasser i dag. Folk omgis av reklame uansett. Slik denne saken legges opp, vil dette gjøres på en god måte med skikkelige planer, og i en ryddig og ordentlig form. Det estetiske skal tas hensyn til, og det blir bedre enn de tilfeldig opphengte reklameflatene vi ser i dag, sier Hellesnes.

Tilbyr flater

Hellesnes presiserer at den historiske delen av bykjernen skal vernes for reklame. De tre partiene sier også at de vil ha på plass retningslinjer som sikrer fokus på kulturtilbud.

De regner med at mye av reklameplassen vil forbli usolgt. Denne plassen vil de gi til organisasjoner og aktører, slik at de kan reklamere for sine kulturformål.

Hellesnes forventer ikke noe opprør slik det var sist gang da byrådet trodde de hadde en avtale med Clear Channel.

— Jeg var ikke tett på det som skjedde den gangen. Men jeg tror vi er i en helt annen situasjon i dag. Slik vi gjennomfører dette, på en ryddig og god måte, tror jeg vil føre til at alle vi se det positive i saken.

Er skuffet

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet de Grønne reagerer på Hellesnes sine uttalelser.

— Jeg synes det er skuffende at et parti som ofte tar opp miljøsaker mener vi trenger mer reklame i byrommet.

Han mener argumentene hennes ikke holder mål.

— Når Mona Hellesnes i Venstre mener at «folk omgis av reklame uansett», så er det en fallitterklæring. Stort reklamepress blir brukt som et argument for å øke reklamepresset. Det er jo helt bakvendt!

Han mener bergenserne har grunn til å være stolte av at reklamefinansierte bymøbler ble avvist i 2005, og sier det er synd at et parti som Venstre har snudd siden sist. Det har jo på ingen måte blitt mindre reklame i byrommet siden 2005. Jeg håper Venstre i Bergen kan være med på å sette foten ned.

Det går mot reklamefinansiering av byromsmøbler. Hva mener du?