Finansbyråd Trond Tystad sier til bt.no at det ikke vil være mulig å kutte kostnader i nærheten av 400 millioner kroner.

— Vi kan trolig håndtere mellom 50 og 100 millioner. Resten må bli underskudd.

På en pressekonferanse i ettermiddag presenterte byrådet svært alvorlige tall for Bergen kommunes økonomiske situasjon.

Lønnsoppgjøret blir langt dyrere enn først regnet med. Bare tilbudet fra kommunene koster kommunen 35 millioner kroner mer en beregnet i budsjettet.

Kommunen får ikke dekket de store ekstra innbetalingene til Bergen Kommunale Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse. Kommunen må ut med mellom 150 og 200 millioner kroner.

Dersom det politiske flertallet i bystyret går inn for å betale tilbake nærmere 200 millioner kroner som er krevd for mye i vann- og avløpsgebyr, må alt dekkes inn på årets budsjett. Komite for finans og næring behandler saken på et møte i morgen.

Til sammen dreier dette seg om 382 millioner kroner som kommunen ikke har. I tillegg viser driftsresultatet for de første tre månedene at flere bydeler sliter tungt og ligger an til underskudd på rundt ti millioner kroner.

For to uker siden la byrådet frem en innsparingspakke på 42,5 millioner kroner. Den vakte meget sterke reaksjoner både hos opposisjon og blant byens befolkning. Blant annet ble det foreslått å legge ned Arna Brannstasjon.

Det er ikke mulig å spare inn 400 millioner kroner i løpet av året. Dersom ikke Stortinget gjennom behandlingen av revidert nasjonalbudsjett tilfører kommunen mer penger, må kuttene gjennomføres over flere år. Slike kutt vil gjøre alvorlige innhogg i tjenestetilbudet til kommunen og vil ramme alle sektorer.