Om en liten uke overtar skipssjefen fra KNM «Orkla» kommandoen på søsterfartøyet KNM «Alta».

— Det ser jeg frem til, sier han.

Av mannskapet fra KNM «Orkla» på 33, har fem menige dimittert etter endt førstegangstjeneste. De øvrige 28 har ingen betenkeligheter med å seile samme fartøystype igjen.

— Vi har fått en fantastisk god oppfølging etter brannen. Vi har fått se at Sjøforsvaret har et regime som fungerer etter slike krisesituasjoner, sier kapteinløytnant Skorge.