Politiadvokaten har de siste årene arbeidet med flere saker som handler om menneskehandel. Han er en av fire fra Norge som skal samarbeide med like mange representanter fra Litauen, Polen og Sverige. Sammen utgjør de 16 personene en ekspertgruppe og skal arbeide sammen det neste halve året.

— Vi skal lage utveksle informasjon og lage strategier for hvordan vi kan hindre at barn tvinges til å tigge på gaten eller stjele. Vi vet at mange i denne gruppen også kan være offer for menneskehandel, slik som for eksempel kvinner som må selge sex mot sin vilje er det, sier Christoffersen.

Fra hvert av landene deltar fire personer.

Flere hundre tusen

Christoffersen deltar på vegne av norsk påtalemyndighet, mens barnevernet i Oslo, politiet i Østfold og Redd Barna også er til stede med hver sin representant. Gruppene fra de tre øvrige landene stiller med personer fra de samme instansene. Initiativet til gruppen kom fra Litauen.

— Jeg antar de tok initiativet fordi de har sett at flere av deres ressurssvake barn har vært utnyttet til å tigge og stjele i Norge og Sverige, sier Christoffersen.

Han viser til en dom avsagt i Bergen tingrett i fjor.

Der ble to litauiske menn dømt til fengsel i fire år og seks måneder. De ble funnet skyldige i å ha utnyttet mindreårige barn som kom fra fattige og alkoholiserte hjem. Mennene fraktet barna til Bergen. Her stjal de varer for flere hundre tusen kroner i 2009 og 2010 før de ble tatt.

- Redd og gråt mye

I et arbeidsnotat for gruppen påpekes det at barn som tigger er et kjent fenomen i de fleste europeiske byer. Der tiggingen er organisert av voksne, og utbyttet overlates dem, kan dette falle under straffebestemmelsene for menneskehandel. I det samme notatet slås det fast at det er vanskelig og svært kostbart å etterforske disse sakene. Barna kan ikke fengsles og må tas hånd om av lokalt barnevern. De har også muligheter for å stikke av ved første og beste anledning. De snakker ikke språket, de kommer gjerne fra svært ressurssvake familier og stoler ikke på voksne.

I fjorårets dom mot de to litauerne var barna beskrevet etter at de ble pågrepet. En av dem fremsto som umoden, veldig redd og gråt mye. Hun foretok et selvmordsforsøk i arresten i Stavanger og rispet seg ved en barnevernsinstitusjon i Norge. Etter tre måneder ble hun sendt hjem til Litauen. Hun kom fra et hjem der hun bodde med en svært alkoholisert mor og en søster.

Utnyttes i rike land

- Hvordan kan denne gruppen bidra til at barn som misbrukes til å tigge og stjele fanges opp?

— Menneskehandel er et grenseoverskridende problem. Det er barna i de fattige landene som utnyttes i de rikere landene. Samarbeid og utveksling av informasjon, særlig rundt rekrutteringsmåtene, vil hjelpe oss i denne kampen. Dessuten må politi og barnevern bli flinkere til å følge barna opp når de pågriper dem. Vi kan ikke gi dem til første og beste voksne som melder seg.

Gruppen skal møtes fire ganger det neste halve året i byer i hver av de fire deltakerlandene. Til sommeren kommer medlemmene til Bergen.

— Da vil vi fortelle om problemene vi står overfor i Norge, og her i Bergen, for å bekjempe denne typen kriminalitet, sier Rudolf Christoffersen.

— Tenk på alle som ikke tas. Vi vet at mindreårige barn har tigget på gaten i Norge uten at politi eller barnevern har grepet inn. Og dersom de er blitt kontrollert, eller tatt for tyveri, er de ofte blitt utlevert til en person som har utgitt seg for å være barnets foreldre, onkel eller bror, sier Christoffersen, og viser til flere konkrete eksempler.