Et nytt forslag er ute på høring fra Politidirektoratet. Dersom det blir vedtatt fører det til en betydelig oppmyking av regelverket.

Mens det i det gamle regelverket heter at «personer med sukkersyke medfører udyktighet», har man i den nye forskriften kun beholdt at dårlig regulerte diabetikere ikke kan tas opp til Politihøgskolen.

— Forslaget innebærer også at det må skje en konkret vurdering av den enkelte søker med tanke på vedkommendes mulighet til gjennomføre studiet, sier seniorrådgiver Daniel Billaud i Politidirektoratet. Bakgrunnen for forslaget er blant annet medisinske fremskritt.