HANS K. MJELVA

— Jeg var redd når SV fikk det feltet der, for det har vært ulike holdninger til hva slags utdanningspolitikk vi skal ha, sier Ruth Grung.

Det hun snakker om er utdanningsdepartementet. Derfra har minister Øystein Djupedal med regjeringen i ryggen sagt at de skal stoppe den planlagte innføringen av et obligatorisk 2. fremmedspråk i ungdomsskolen.

Grung, som var byråd for oppvekst i 2002-2003, er dundrende uenig i kuvendingen.

— Det er bare ett land i Europa som ikke har obligatorisk 2. fremmedspråk. Det er her en holdning om at det bare er flinke som kan ta flere fag. Det er ikke gitt at språk største utfordringen for de såkalt svake elevene. Tvert imot synes jeg det er arrogant rangere på denne måten. Jeg ville heller gitt dem muligheten og backet dem opp, sier Grung.

- Vi har ikke lov

Hun har blant annet hatt ansvaret for yrkesopplæringen i fylkeskommunen i 11 år, og sier at disse elevene har både behov for og evner til å lære seg flere fremmedspråk.

— Mine erfaringer er at de som for eksempel jobber på bilverksteder der manualene kommer på tysk tilegner seg språk fort, sier hun.

I et møte i oppvekstkomiteen i går spurte hun derfor nåværende oppvekstbyråd, Hans-Carl Tveit, om byrådet vil vurdere å innføre obligatorisk 2. fremmedspråk i Bergen.

— Spørsmålsstillingen impliserer at vi skal gjøre noe vi ikke har lov til. Vil kan ikke gjøre noe i strid med de sentrale retningslinjene. Men når det er sagt beklager jeg at regjeringen har tatt vekk obligatorisk fremmedspråk nummer to, sier Tveit.

Håper regjeringen snur

Han sier de nå vil avvente hva som skjer i Oslo, der byrådet har varslet at de vil sende inn søknad om dispensasjon til Utdanningsdepartementet.

— Hvis Oslo får dispensasjon, vil jeg følge opp med tilsvarende søknad, sier han.

I Oslo har det borgerlige byrådet allerede fått støtte fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap), som også er nestleder i utdanningskomiteen i Stortinget.