«Kjære pastor/prest,

Jeg opplever at Gud har lagt på mitt hjerte å invitere Kristi kropp i Norge til et engasjement foran det viktige valget vi står foran til høsten.

Reelt sett velger vi mellom en borgerlig og en sosialistisk regjering. De verdiene som har kommet sterkt til syne fra sosialistisk side er verdier som kristne tradisjonelt ikke kan stå inne for», skriver pastor Enevald Flåten i et brev til 500 prester og pastorer i hele Norge.

Han kritiserer de sosialistiske partiene for å undergrave kjernefamilien ved å jobbe for at institusjoner skal oppdra barna og jobbe mot kristne friskoler. Enkelte vil utvide abortgrensen fra 12 til 16 uker og åpne for at homofile kan adoptere barn.

«Det gjelder å finne å finne det partiet som best representerer de viktigste og mest avgjørende verdiene for fremtidens Norge. Jeg er overbevist om at disse partiene befinner seg hovedsakelig på den borgerlige siden i politikken», skriver han.

Bergens største menighet er fra før kjent som en stemmebastion både for Frp og KrF.

Men det betyr ikke at Flåten vil advare mot å stemme for eksempel Høyre.

— Vi går ikke ut og å anbefale spesielle partier, men oppmoder om et engasjement for nasjonens fremtid, skriver han i en e-post til BT.

— Hvor mange personer når du med dette brevet?

— Det er helt opp til hver enkelt kristen leder hva han eller hun vil gjøre i forkant av valget. Det er naturligvis helt umulig å si hvor stort engasjementet vil bli. Jeg håper brevet kan motivere flere, svarer han.

Han mener at Levende Ord og andre menigheter har fått autoritet til å påvirke utfallet av valget, både ved hjelp av bønn og ved at de representerer en stor del av velgermassen.

— Det er viktig å understreke at man godt kan være kristen og stemme sosialistisk. Det er også saker der sosialistene holder de kristne verdiene sterkere enn partier på borgerlig side. De verdiene jeg har nevnt i dette brevet er saker som jeg ser på som spesielt viktige, og de mener jeg er best ivaretatt på borgerlig side, skriver Flåten til BT.