kart1.jpg

— En samlet gruppe har gått inn for en kombinasjonslinje fra Eidsvåg i direkte linje til Åsane med stasjon i Prestestien og ny kollektivterminal på C-feltet, sier Dag Skansen, gruppeleder for Høyre i bystyret.Han får støtte av Fremskrittspartiet.

— Vi mener C-tomten er et absolutt brukbart alternativ som vi vil være med å støtte. Begrunnelsen er at vi kan lage et kollektivknutepunkt som er fremtidsrettet. Enten en lager gangbro eller lokk over motorveien, så kan en knytte dette sammen på en god måte med det øvrige senterområdet, sier Eiler Macody Lund, leder for Bergen Frp.

Trosser egen byråd

Dette betyr at byrådets to største partier går mot sin egen byråd Filip Rygg (KrF), som ønsker en direkte linje gjennom Åsane sentrum.

— Det som er begrunnelsen for vårt vedtak er at vi blant annet at vi har to indrefileter i Åsane som det lenge har vært et ønske om å utvikle videre. Det ene er C-feltet, som en aldri har fått til noe på. Der kommer det nå en kollektivterminal og en utvikling som er i tråd med bybaneideen at det skal være urbanisert og fortettet. Her vil det kunne komme et stort antall boliger og arbeidsplasser, sier Skansen.

— Den andre indrefileten i Åsane er der kollektivterminalen er i dag. Der vil det bli lagt til rette for en urbanisert byutvikling, også med et stort antall arbeidsplasser og boliger.

— Det er store verdier i disse arealene og vi bør jo sørge for at vi nå får utviklet bydelen til noe mer enn flateparkering

Tror på flertall

- Klarer dere å samle flertall for dette forslaget?

— Vi har bred tilslutning. Jeg har stor tro på at det vil være mulig å finneet bredt flertall, spår Skansen.

Skansen sier at den nordvestre delen av Åsane vil bli betjent av et stopp på Prestestien, mens den østlige delen vil bli betjent av C-feltet.

— Da unngår vi veldig mye trafikk over sentrale deler, sier Skansen.