Landingsplattformen skal ligge i det sør-vestre hjørnet av sentralblokken og er beregnet å koste mellom 22 og 25 millioner kroner. Fra plattformen skal det gå heiser direkte til Akuttmottaket slik at pasienten kan bli tatt hånd om straks helikopteret tar bakken. Styret skal vedta planen i mars.

– Medisinsk fremskritt

– Vi har ønsket oss landingsplass på sykehuset i mange år. Medisinsk vil dette bli et fremskritt. Vi håper at ulempene for naboene blir minst mulig. Flygerne vil velge en innflygingsrute som tar hensyn til støyplage, sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø.

Han har ansvaret for ambulansetjenesten i Helse Bergen.

Brattebø forteller at det vil lande et helikopter eller to i døgnet på taket. Hvis tidsaspektet ikke er avgjørende, vil helikopteret lande andre steder, enten på Grønneviksøren eller på Flesland. Det er hjertepasientene som hyppigst vil bli fløyet direkte til sykehuset.

I dag lander ambulansehelikopterne ved Store Lungegårdsvann – 10 minutters kjøretur fra sykehuset. Foruten å spare tid, spares pasienten for én omlasting.

– Ved omflytting blir overvåkingen av den kritisk syke eller skadede dårligere, og det er fare for at ledninger faller av pasienten. Jo færre omflyttinger, jo bedre, sier Brattebø.

Ikke alle helikoptre vil kunne bruke landingsplattformen. De store redningshelikoptrene er for tunge til å lande der, og de bråker mer.

Ikke i all slags vær

Brattebø sier at vær og vind vil virke inn på bruken av plattformen.

– I sterk vind og ved snøfall og tåke vil ikke helikoptrene kunne lande her, sier han.

Luftfartstilsynet har godkjent den tekniske løsningen for plattformen. Prøveflyginger og støymålinger som er utført, viser at støynivået under inn— og utflyging er på et akseptabelt nivå både for sykehuset og for naboene.

Styreleder Ranveig Frøiland understreker at Helse Bergen ikke har helikoptersituasjonen under full kontroll før det er bestemt hvor den fremtidige helikopterbasen skal ligge.

Haukeland ønsker seg base på Nygårdstangen, men Flesland har også vært vurdert. Ifølge Frøiland er Nygårdstangen eneste brukbare alternativ.

– Det blir for langt å frakte pasientene i ambulanse fra Flesland, både på grunn av avstanden og de konstante bilkøene til flyplassen. Blir det Flesland, risikerer vi å få langt flere landinger på sykehustaket enn hvis basen blir lagt til Nygårdstangen. Det vil skape unødig mye støy både for sykehuset og nabolaget, mener hun.

Øremerket tomt

En tomt på sørsiden av den nye brannstasjonen er allerede øremerket for helikopterbasen. Men noen endelig reguleringsplan for tomten foreligger ikke. Sykehusdirektør Stener Kvinnsland og styreleder Ranveig Frøiland har derfor bedt om et hastemøte med byrådsleder Monica Meland.

– Vi ser at tomtene på Nygårdstangen er attraktive. Vi kan ikke risikere at Bergen «glemmer oss», sier hun.

Strand, Knut