Flertallet i programkomiteen er enig i Unge Høyres forslag om anonyme prøver i ungdomsskolen, og har vedtatt at det skal bli en del av partiets program frem mot valget i høst.

Også Fremskrittspartiets Ungdom vil jobbe for å få sitt moderparti til å vedta det samme. Det betyr at veien er kort til at anonyme prøver faktisk innføres i bergensskolen, dersom dagens byrådskonstellasjon fortsetter etter valget.

Vil unngå trynefaktor

— Anonyme prøver har vært en fanesak for Unge Høyre, og noe vi har kjempet for lenge. Derfor er det gledelig at vi har fått gjennomslag for det i programkomiteen, sier Peter Christian Frølich, leder i Bergens Unge Høyre.

Han mener det er et problem i skolen at «trynefaktoren» teller med når lærerne skal sette karakterer på prøver som er avgjørende for standpunktkarakteren. Med det mener han at enkelte elever ikke får den karakteren de fortjener, fordi læreren misliker dem.

— Dette er ikke ment som en mistillit til lærerne. Men det er en grunn til at eksamener leveres anonymt. Det samme bør skje med alle større prøver - det vil si tentamener og andre prøver som er viktige for endelig karaktersetting.

Tristan Dupré, leder i Bergen FpU, sier at de vil jobbe for å få Bergen Frp til å gjøre et tilsvarende vedtak om anonyme prøver.

— Dette har vært en kampsak for FpU så lenge jeg kan huske. Det er flott at Høyre nå kommer etter. Når det nå er en mulighet for at dette kan bli gjennomført, vil dette bli en viktig sak for oss i valgkampen, sier han.

Det er en grunn til at eksamener leveres anonymt. Det samme bør skje med alle større prøver.

Peter Christian Frølich

- Tar bind for øynene

Trond Hofvind er leder for seksjon grunnskole i Utdanningsforbundet i Hordaland. Han mener Høyre bommer når partiet gjør anonyme prøver til sin valgkampsak.

— Dette virker populistisk, og er ingen tillitserklæring til lærerne. I stedet for å fokusere på spenningsforholdet mellom lærer og elev, bør de gi oss tid til å sette oss ned sammen for å drive faglig arbeid, sier han.

Hofvind tror anonyme prøver vil gjøre det vanskeligere for lærerne å følge opp elevene.

— I ungdomsskolen er prøvene en viktig del av det pedagogiske arbeidet. Det viktigste formålet med de er å bringe elevene videre i læringen. Hvis man fjerner lærerens kunnskap om prøvene, er det som å ta bind for øynene på oss, sier Hofvind.

Frølich svarer at Høyre innser at lærerne trenger kunnskap om prøvene, men mener at det kan løses enkelt.

— For eksempel kan prøvene være anonyme når de rettes, men læreren får vite hvem som har svart i etterkant, foreslår han.

Dette virker populistisk, og er ingen tillitserklæring til lærerne.

Trond Hofvind i Utdanningsforbundet

- Dobbeltarbeid

Det mener Hofvind vil innebære dobbeltarbeid og ekstra byråkrati.

— Da setter man lærerne foran PC-en i stedet for å la dem undervise. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det betyr at det må ansettes flere lærere for å ta unna rettingen. Er det god pengebruk? spør han.

Frølich ber lærerne komme med konstruktive forslag om hvordan man kan kombinere lærernes behov for informasjon og elevenes behov for en rettferdig bedømmelse av prøvene.

Hofvind svarer at mye kan gjøres innenfor dagens regelverk. Han tror ikke at problemet med trynefaktor er stort i skolen.

— I de tilfellene det skjer, kan eleven sette seg ned med rektor og lærer for å ta opp problemet. Vi har respekt for elevenes rettsvern, og man kan gjerne diskutere om det skal være enklere å be om at andre lærere vurderer prøven. Men det er forskjell på å gjøre det til et helt system, sier han.

Er du for eller imot? Diskuter under: