Møterommet på Rådhuset var fylt til trengsel, da medlemmene i oppvekstkomiteen skulle behandle skolebruksplanen i ettermiddag. Flere hundre foreldre og ansatte var på plass for å kjempe for sine skoler, mange av dem kom ikke inn i salen engang.

— En skandale. Folk får ikke komme inn i det overfylte lokalet. Det er en demokratisk rett å overvære en åpen høring om skolebruksplanen, tekster en som står på gangen til bt.no.

- Absurd

Tyve rektorer, FAU-ledere og tillitsvalgte holdt hvert sitt innlegg på fem minutter før selve behandlingen av saken startet. Det ble et munnhoggeri mellom byrådspartiene og opposisjonen.

— Det er absurd at vi tør å diskutere skolenedleggelser i Åsane, uten at Leikvang skole er bygget, sa Pål Hafstad Thorsen (Ap), før han presenterte det han kalte «folkets forslag».

Han var også raus med valgkampløftene for neste år, og lovet at eventuelle vedtak om å legge ned Kyrkjekrinsen og å slå sammen Marikollen og Mjølkeråen vil bli reversert.

— Vi vil ha en skolebruksplan som både kan realiseres og gjennomføres, og ikke et luftslott, sa Norvald Visnes (H).

— Ingen i mitt parti har vært med på å legge ned så mange skoler som Arbeiderpartiet, sa Tor Woldseth (Frp).

Flertallet i komiteen, bestående av Frp og Høyre, gikk til slutt inn for byrådets forslag, med noen tillegg og merknader. Blant annet ber komiteen om at planleggingen av en ny skole på Ulset Vest i Åsane settes i gang, og at det fremmes en egen sak om Tunesflaten skole i Fana i løpet av neste år. Saken går nå til bystyret, som tar den endelige avgjørelsen.

Ferdig med Høyre

Blant de mange fremmøtte, som hadde klappet for hverandres innlegg i to timer og støttet opposisjonen taktfast, var skuffelsen stor.

— Dette var bare proforma, det var bestemt på forhånd. Men jeg hadde et håp, og jeg synes dette er forferdelig, sier FAU-medlem ved Marikollen skole, Tove Lise Øye Saggau.

Det var svært mange fremmøtte fra Åsane, og de bedyrer at kampen definitivt ikke er over.

— Vi fortsetter kampanjen og vil ha aksjoner helt frem til valget neste år, sier Øye Saggau.

De mener skolestriden vil sette sitt preg på lokalvalget til neste år.

— Jeg har vært Høyrekvinne hele mitt liv, men jeg er ferdig med det partiet. Jeg skammer meg over den skolepolitikken Høyre viser, sier Tone Mittet Allcotby.

— Vi har spurt og spurt og spurt om hvorfor Marikollen og Mjølkeråen skal slås sammen, men vi får ikke svar, for det er ingen argumenter for sammenslåing. Det kommer til å koste mer penger enn de sparer, sier Øye Saggau.

Møtekaos

SVs Simen Willgohs oppfordret foreldre til å lage kaos i forkant av dagens møte.

Oppfordringen ble gitt gjennom en e-post som Willgohs hadde sendt til FAU-ledere ved skoler som blir sterkest berørt av skolebruksplanen.

Willgohs er svært kritisk til prosessen og forslagene i planen. SV-politikeren har nå tatt en svært aktiv rolle, også overfor foreldrerepresentantene.

«Det jeg ber dere om nå er å legge et samlet press på komité og bystyre,» skriver Willgohs.

I e-posten forklarer Willgohs også hvordan foreldrene kan gå frem for å skape praktiske problemer under avviklingen av møtet.

Ber foreldrene legge press

«Som sagt til flere av dere bør alle som kan og vil be om såkalt deputasjon til kommende møte. Man får da 10 minutter til å legge frem sin mening i forhold til saken det gjelder. Jo flere som gjør det, jo lenger varer møtet og mer kaos blir det,» skriver Willgohs.

Han mener også at flest mulig foreldre bør stille på møtet, og kreve å få høre på behandlingen.

«Rommet har ikke plass til mer enn kanskje 40 mennesker. Dukker det opp 100 vil jeg kreve at møtet flyttes eller utsettes så alle kan få delta,» skriver Willgohs i e-posten.

Han oppfordrer også FAU-representantene til å legge press på sine lokale politikere og bruke media aktivt for å få utsatt hele skolebruksplanen.

Willgohs kan ikke se at han går over streken.

— Foreldrene har spurt meg om råd om hvordan de kan påvirke prosessen. Dette er rådene jeg har å gi. Når demokratiet ikke fungerer i Bergen, så er det min oppgave å hjelpe foreldrene slik at de blir lyttet til, sier Willgohs.

- Men hva er formålet med kaos?

— Det er en bare en formulering, og kaos er ikke et mål i seg selv. Mitt mål er at foreldrene skal bli hørt. Da må de stille på de arenaene hvor de kan nå frem. De kjenner ikke systemet og har fått svært kort tid på å sette seg inn i saken, minner Willgohs om.

Han har et godt håp om at den endelige behandlingen i bystyret utsettes.

— Dette er ikke en forsvarlig behandling av en så viktig sak, sier Willgohs.

- Hyledemokrati

Høyres Ragnhild Stolt-Nielsen, som sitter i oppvekstkomiteen sammen med Willgohs, reagerer sterkt på fremgangsmåten.

— At han henvender seg til FAU på denne måten og nærmest ber om at de lager kaos på møtet, kan umulig være god demokratisk praksis, sier hun.

— Dette er en altfor alvorlig sak til å lage kaos av, mener Stolt-Nielsen.

Hun mener at prosessen rundt skolebruksplanen har vært god.

— Vi har hatt en prosess gående i hele høst. Det er arrangert 16 folkemøter, åtte i regi av byråden, åtte i regi av oppvekstkomiteen. Å si at prosessen ikke er godt demokratisk forankret er utidig. At han i stedet oppfordrer til et slags hyledemokrati, synes jeg lite om, sier høyrepolitikeren.

Arbeiderpartiets skolepolitiske talsmann, Pål Hafstad Thorsen, støtter ikke SV i denne saken.

— Det er uryddig av Sv å oppfordre til møtekaos. Jeg har selv fått tilsendt eposten fra Simen Willgohs, og Ap slutter seg ikke til dette. Samtidig er det utidig av Høyre og Ragnhild Stolt-Nielsen å påstå at bergensernes engasjement i saken er tilnærmet hyledemokrati, sier Hafstad Thorsen.

GIR RÅD: - Når demokratiet ikke fungerer i Bergen, så er det min oppgave å hjelpe foreldrene slik at de blir lyttet til, sier SVs Simen Willgohs. ARKIVFOTO: Martin Eilertsen